Predikningar Göran Fäldt

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2023

Kära bröder och systrar, kära unga! När Maria kommer till templet med ”ärans konung” i sina armar och med Josef vid sin sida möts den heliga familjen av en trogen gudsman, Simeon, som ber att få hålla Jesus i sin famn ett lite tag. Hur länge hade han hoppats på den här stunden i slutet av sitt liv? Kanske ett helt långt liv?

Predikan 4 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, Om vi låter Guds Ord komma till oss denna 4:e söndag under året på samma sätt som när vi låter kulorna i radbandet glida mellan fingrarna, och låter dem ha sin verkan i vår törstande själ, då skulle vi ge mer av vår tid åt Gud själv som talar till oss. Och om vi var fria att välja ut Guds ord, liksom vi är fria att välja mysterierna i rosenkransbönen, då kunde vi låta den första kulan i det bibliska radbandet idag vara Herrens ord genom Sefanja idag, ”Fröjda dig dotter Jerusalem, ty Gud har upphävt domen över dig.”

Predikan 2 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, Vi får betrakta det stora undret att vara levande, att finnas till, att vara sovande eller vakna, stilla i Gud. Det är den tiden. Vi känner igen den. Det är allt vi behöver. Gud är allt. ”Den som du ser Anden komma ner över, han är den som döper med Helig Ande” (Joh. 1:33). ”Nåd och frid från Gud vår Fader, och Herren Jesus Kristus” (1 Kor 1: 1-3). ”Du är min tjänare, Israel, genom dig skall jag visa min härlighet” (Jes. 49: 3).

Predikan Herrens Dop 2023

Kära bröder och systrar, Idag firar vi Herrens Dop som fest efter alla de andra stora festerna under slutet av det gamla året och början av det nya. Festerna har ett stort budskap till oss och de lyser upp vårt liv på olika sätt. Jesu Födelse, Maria Guds Moders fest, Herrens uppenbarelses fest och Hans dops fest. Efter alla dessa fester kommer en period av lugn och vila i Kyrkan, fram till fastetiden som förbereder oss till påsken. Jesus är ju början och slutet av hela världens historia, han är Alfa och Omega (som Johannes säger i Uppenbarelseboken, 1: 8).

Predikan 2 januari 2023, Requiemmässa för påve emeritus Benedikt XVI

Kära bröder och systrar i Herren, kära barn och unga!

När vi idag får frambära en rekviemmässa för Joseph Ratzinger, gör vi det först och främst som en tacksägelse i förening med vår egen biskop och kardinal Anders som firar rekviemmässan för honom i morgon tisdag 3 januari kl. 17 i S:t Eriks domkyrka.

Predikan 1 januari 2023, Guds Moder Marias högtid

Kära bröder och systrar, Vi firar Guds Moder Marias Högtid på årets första dag: ”Var hälsad, heliga Moder, det barn du fött är för alltid konungen över himmel och jord.” Så vill Kyrkan hälsa henne när det nya året börjar och vi är fulla av förhoppningar och förväntningar. Vi kommer till kyrkan på årets första dag för att vittna om vår tro och be Gud att ”detta det största som hänt”, ska följa oss varje dag under det kommande året som en påminnelse om Guds eviga kärlek till oss och hans vilja att befria oss från det onda.

Predikan 30 december 2022, den Heliga Familjen

Kära kristna i familjerna! Det finns en viss likhet mellan Paulus’ syn på familjelivet och hur vår tids familjeterapeuter arbetar. Även om psykologerna har tagit över mycket av den själavårdande insatsen i familjerna och i samhället så är det inte mycket som skiljer i sak: ”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod” (Kol 3:12), säger aposteln och vilken modern familjepsykolog skulle invända mot dessa råd.

Predikan Juldagen 2022

Kära alla bröder och systrar, kära alla ni barn och unga som kommit hit i tro och tacksamhet över Guds frälsningsverk! Den största dagen av vår frälsnings historia är på väg att avslutas i vinternattens mörker. För många av våra medbröder och medsystrar är det verkligen mörkt, kallt och skrämmande i världen. Men Gud stiger in i vår värld för att möta oss alla, personligen med sitt gudomliga förtroende för sin skapelses mästerverk. Han känner oss, bättre än vi känner oss själva, och tror på att vi som hans älskade skall svara honom i tillbedjan och tacksägelse.

Predikan 4 söndagen i advent 2022

Profeten Jesaja får tala i Herrens vår Guds namn och utlovar det tecken vi som kristna vittnar om genom vår tro och vårt liv: ”Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel, ’Gud med oss.’” Vi bär detta tecken inom oss som en skatt. När denna son med namnet Immanuel kommer i tiden har det troende judiska folket levt av tron och på löftet om denna Frälsare i omkring åtta hundra r. Det är den ungefärliga tiden mellan Jesajas tid och Jesu tid.