Predikningar Göran Fäldt

Andra temapredikan om Amoris Laetitia – Kärleken i äktenskapet

Kära bröder och systrar, Vi har nu kommit till kapitel IV i Amoris Laetitia och temat kärleken i äktenskapet. Ser vi tillbaka till de tre första kapitlen finner vi att kärleken i äktenskapet vilar på den fasta grunden av Ljuset i det gudomliga Ordet och i förbundet mellan en man och en kvinna som har Guds uttryckliga stöd i den sakramentala nåden. Familjens existens vilar på äktenskapet men dess överlevnadsförmåga beror på flera olika mänskliga egenskaper och nådegåvor från Gud.

Smärtsamt avsked – homilia i trons ljus

Kära anhöriga, Denna strålande men kyliga höstdag samlas vi för att ta avsked av en person som betytt mycket för många genom sin personlighet men som också varit ett exempel på viljan att följa Kristus i lidandet. Här måste vi böja våra huvuden inför henne. Bönen och det andliga livet har karaktäriserat hela hennes vuxna liv. Det var hennes stora styrka.

Första temapredikan om Amoris Laetitia

Kära bröder och systrar, Guds folk, liksom församlingarna, Kyrkan och mässans firande, har kommit till genom vårt lyssnande. Gud talar, människan lyssnar. Så har det varit från början. Människan spår, Gud rår, säger ett gammalt svenskt uttryck, som konsekvens av det första lyssnandet. Att lyssna till Gud innebär alltid något för framtiden. Vi tänker på Guds Moder Maria. Om hon inte lyssnat, hade hon inte sagt ’ja, ske med mig som du har sagt’.  Om hon inte sagt ’ja’ – hade vi då inte alla varit utestängda från Paradiset?

Predikan till en begravning, oktober 2021

Vi har tröst genom Jesu Kristi uppståndelse. Kära bröder och systrar, vi har kommit hit idag för att ta farväl av en av oss som Gud kallat till sig. Vi har nu tröst i Herrens uppståndelse. Vi tackar för kärleken vi har till varandra för, Johannes säger ”Vi vet att vi gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Alltså, kära bröder och systrar i Herren Jesus Kristus, vi har inte kommit hit för att uppresa monument över en död, inte förekomma Guds frälsande dom, utan för att tacka Gud för Hans nåd och barmhärtighet. Ja, vi sörjer, men vi har också tröst i vår sorg, tröst i Herren Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

Vigselpredikan september 2021

Kära brudpar, kära bröder och systrar i Kristus Jesus! Det är en stor glädje för oss att vara här i kyrkan idag med er. Den efterlängtade dagen har kommit. Gäster från olika håll har i några fall varit på väg i flera timmar för att se er och uppleva dagen med er. Vi alla vill gratulera er två till att ha funnit varandra och bestämt er för ett liv tillsammans. Idag får vi lyssna till er när ni viger er tillvarandra i ett förbund som Gud välsignar och gör heligt.

Predikan 23 söndagen under året 2021

Kära bröder och systrar, kära unga och kära barn! Det känns som om vi alla har kommit hem efter en lång resa. I stället för att samlas i tält och vara kringvandrande i ett nytt land har vi nu ett fast hem, en borg till vårt försvar, men också rum för andra. Vi är tacksamma för allt Gud gett oss under den långa väntetiden och ser tillbaka på den tiden som en tid då Guds närvaro och löften var särskilt levande eftersom vi alltid lever i tron på Gud.

Doppredikan i oroliga tider 2021

Kära lilla barn, kära föräldrar, gudföräldrar och kära vänner, När vi ser in i det här barnets ansikte och försöker fånga blicken och få ett leende tillbaka, ser vi in i en framtid som ännu inte blivit verklighet. Det är klart att vi som kristna tänker på en lycklig framtid för barnet. Men vad menar vi med lycka egentligen?

En vigselpredikan i sommartid 2021

Kära vänner, kära brudpar, Det har varit en glädje att få lära känna er som personer under en del av er förlovningstid som nu strax ska övergå till äktenskapstiden. Ni kommer att märka att de hänger ihop i enhet genom den kärlek ni redan visat varandra. Som förlovade har ni fått se fram emot en tid i livsgemenskap och som gifta får ni se tillbaka på förlovningstiden som en tid av ömsesidig längtan efter gemenskap.

Begravningspredikan i coronatider

Under pandemin är det många som börjar tänka på sitt eget liv och döden. Egentligen är det positivt. Man bör alltid ha det perspektivet framför sig för att vara tacksam över livets stora gåva. Det finns få saker i livet som vi inte kan påverka och tycka någonting om och fatta beslut om, även de svåra och nödvändiga besluten. Vi har en makt, vi kan bestämma. Men en sak i livet ligger helt utanför vår förmåga att styra och organisera, och det är döden. Även om vi vet att den kommer – någon gång – i någon form – känner vi oss oförberedda och totalt hjälplösa.