Katolska Kyrkan

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september 2021

Den 29 september 2021 tar de svenska myndigheterna bort restriktionerna som infördes för att förhindra spridning av covid-19. Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

En av oss var helgon - ett minne av den helige Maximilian Maria Kolbe

Michał Micherdziński (1919-2006) var en av de sista vittnena till appellen på lägret Koncentrazionslager Auschwitz, där pater Maksymilian Kolbe beslöt offra sig istället för en medfånge. Vi minns samtalet som pater Witold Pobiedziński förde två år före sin död. Vittnet av pater Maximilians heroism påminner där om den oförglömliga appellen från 29 april år 1941.