Katolska Kyrkan

”Ära Gud med er kropp” – från präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022

Av det katolska stiftets präster i Sverige hade 133 samlats tillsammans med 21 ständiga diakoner till ett tre dagars möte för gemenskap i Lundsbrunn mellan Götene och Skara. Den väl valda platsen har anor tillbaka till 1700-talet som kurort och fungerar idag som konferenscentrum med Spa och friluftsaktiviteter.

Ärkebiskop Alexander K. Sample: Hur man besvarar 5 viktiga frågor om abort och den katolska kyrkan?

Om du är en katolik som stödjer abort ber jag dig att omvända dig och gå till bikt. Om inte riskerar du din odödliga själ. Ärkebiskop Sample från Portland, Oregon (USA), fick ett antal frågor om abort och katolska kyrkan. Här följer hans svar på dessa.