Predikningar Mikael Schink

Predikan 10 söndagen under året 2024

Undvik synd mot den Helige Ande. Kära bröder och systrar i Kristus, Jesus säger att om ”Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå – det är slutet för honom.” På så sätt försvarar sig Herren mot de skriftlärda som säger att ”det var med demonernas furste som han drev ut demonerna”. Han påpekar att det vore oklokt av Satan att motarbeta sig själv genom att driva ut sina egna demoner. Men på ett djupare plan beskriver Herren ondskans natur på ett mycket träffande sätt. För det onda kan ju inte existera självständigt, utan det existerar bara genom att förstöra eller pervertera det goda.

Predikan 7 Påsksöndagen 2024

Kära bröder och systrar i Kristus, Det finns en fortfarande ganska utbredd teologisk missuppfattning att inkarnationen framför allt innebär att Herren slår rot i världen. Gud blir människa och kommer hit till världen liksom för att stanna. Enligt det här synsättet är människoblivandet tillräckligt för frälsningen, och Herrens lidande och kors reduceras till ett slags epifenomen, någonting som visserligen symboliserar Herrens makt och gudom, men som inte har någon egentlig verkan för vår frälsning. Framför allt Kristi himmelsfärd framstår då som en olöslig gåta eftersom den tycks gå emot själva frälsningens idé. För om frälsningen består just i att Herren förenar sig med oss genom att komma till världen, måste inte hans himmelsfärd i så fall betyda att vi går miste om gemenskapen med honom när han lämnar världen?

Predikan 2 Påsksöndagen 2024

Dödssynder och förlåtliga synder. Kära bröder och systrar i Kristus, Denna söndag kallades förr i tiden för dominica in albis (depositis), d.v.s. ”den vita söndagen”, på grund av att påskvigilians nydöpta i fornkyrkan hade kvar den vita klädnaden som de tog på sig under påsknatten som ett tecken på att de blivit pånyttfödda i Kristus under hela påskoktaven. De behöll alltså den vita klädnaden från påsknatten ända fram till dagens mässa.

Predikan Långfredagen 2024

Kära bröder och systrar i Kristus, Det är en gammal filosofisk sanning att det onda i sig är obegripligt. Det beror på att det onda till sitt väsen är en frånvaro av det goda, som ett hål i en sko. Vi kan därför bara förstå det onda genom det goda; vi kan bara förstå vad ett hål i en sko är genom att först förstå vad en sko är. Kanske är det en förklaring till att det onda ofta uppfattas som gåtfullt och meningslöst, ja det är till och med en del av det ondas natur att vara meningslöst. Det onda har ingen mening, inget syfte i sig, annat än i relation till något gott. Den trasiga skon är helt enkelt trasig. En finurlig person kanske kan hitta en användning för den, men i de allra flesta fall kastas den bort.

Predikan Herrens Dop 2024

Dopets effekter. Kära bröder och systrar i Kristus, Jesu dop kan tyckas utgöra en märklig episod i evangelierna, eftersom Johannes dop, med vilket Jesus döptes, var en symbol för omvändelse från synd. Men Jesus var ju fri från synd och behövde därför inte på något sätt omvända sig till Gud, utan han var helt förenad med Gud redan från första ögonblicket av sin mänskliga existens. Varför lät han sig då döpas? Markusevangeliet (Mark 1:7–11) som vi läste ur nyss ger oss ingen förklaring och Johannes skriver alls om Jesu dop (jfr. dock Joh 1:29–34).

Predikan 2 söndagen i advent 2023

Kära bröder och systrar i Kristus, Johannes döparen är den siste av Gamla testamentets profeter, och också den som på många sätt tydligast pekar på Jesus Kristus. Han avbildas ofta just med pekfingret riktat mot Herren. Men han pekar inte bara på Kristus, som är vägen till Fadern, utan också på oss syndare, som måste omvända oss från våra synder för att komma in i Guds rike. Låt oss därför meditera över hur Johannes pekar på (1) himmelriket, på (2) Herren Jesus Kristus, som är vägen till dit, och på (3) oss, som måste omvända oss från våra synder för att bana väg för Herren.

Predikan 1 november 2023, Alla Helgons Dag

Kära bröder och systrar i Kristus, Alla helgons högtid är en mycket gammal, kristen fest. Den har förmodligen sitt ursprung i att i och med att antalet martyrer och helgon i den tidiga Kyrkan växte blev det i praktiken omöjligt att tilldela varje enskilt helgon en egen festdag. Men Kyrkan ansåg ändå att varje martyr och varje helgon borde firas och instiftade därför en festdag för alla helgon.

Predikan Kristi Förklaring 2023

Jesus är den enda förmedlaren mellan Gud och människan. Kära bröder och systrar i Kristus, Kristi förklaring, hans transfiguration på latin eller metamorfos på grekiska, är en av höjdpunkterna i Herrens liv, eftersom den uppenbarar vem Herren är. Berget, som den äger rum på, är en symbol för platsen där mötet mellan människan och Gud äger rum.

Predikan 13 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar i Kristus, Den som finner sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för mitt skull, han skall finna det, säger Herren. Och ändå söker vi ofta just efter livet, efter ett gott liv, ett meningsfullt liv, ett lyckligt liv. Allt detta sökande är fåfängt och missriktat, åtminstone enligt Herrens ord, för även om vi på så sätt skulle finna vårt liv, kommer vi att mista det. Det är sant att man måste ta vara på den tid man har och leva livet fullt ut medan det ännu är möjligt, men Herren syftar inte bara på att vi en dag kommer att vara tvungna att lämna den här världen, utan på att vi över huvud taget inte kan finna ett lyckligt och meningsfullt liv här på jorden.

Predikan 16 juni 2023, Jesu Hjärtas dag

Devotionen till Jesu hjärta sammanfattar frälsningens mysterium.  Kära bröder och systrar i Kristus, Devotionen till Jesu hjärta är ett tecken som väcker strid. Den har älskats av många, men också hatats av många. Den är något av det mest katolska som finns, men samtidigt beskylls den för att vara okristen och till och med hednisk. Kanske den vanligaste invändningen är att Jesu-hjärta-devotionen leder till en sentimentaliserad och överdrivet känslosam fromhet som inte har någon teologisk grund i vare sig Skrift eller tradition.