Intressanta texter

Nya gränser för religionsfriheten

”Den mänskliga personen har rätt till religionsfrihet”, menar kardinal Angelo Scola i sin nyutkomna bok översatt till engelska med titeln Let us not forget God (1). Scola utgår från Konstantin den Stores religionsedikt i Milano 313 och analyserar förhållandet mellan stat och religion framför allt i ljuset av Andra Vatikankonciliets dokument Dignitatis Humanae. Här följer ett utdrag ur bokens femte kapitel som diskuterar religionsfrihetens problematiska ställning i civilsamhällenas förståelse av begreppet sekularisering.

Anteckningsbok från Lourdes: katolska journalisters roll idag

Tre dagar avsattes för det 26e mötet med katolska journalister - Catholic Media Federations Den internationella dagen för Saint Francis de Sales, uppkallad efter beskyddare av journalister vars högtid är den 24 januari. Evenemanget arrangerades för att pågå från onsdagen den 25 till och med fredagen den 27 januari 2023.

Till Påvliga akademien för livet: Kyrkans ofelbara undervisning mot preventivmedlen och preventivmetoderna är ’säkerligen sann’

En professor i naturlagen med högt anseende har förra månaden på konferens i Rom uttalat sig med ett svar till en nyligen utgiven bok från Påvliga akademien för livet som ifrågasatt Kyrkans undervisning.