Intressanta texter

Förre ärkebiskopen av Canterbury motsäger sig förslaget om legaliserat läkarassisterat självmord i Förenade konungariket (United Kingdom)

En framstående anglikansk ärkebiskop har uttalat sig i förening med flera katolska biskopar i England och Wales i opposition till förslaget om legaliserat assisterat självmord.

Tyskland förbjuder dödandet av kycklingfoster, då de känner smärta, men tillåter fortfarande abort av mänskliga foster

Den Tyska lagstiftande församlingen drev nyligen igenom en lag som förbjöd avlivande av sex dagar gamla kycklingfoster eftersom de är ” känsliga för smärta” men även att avliva kycklingar  pga sitt kön. Under tiden är det lagligt att mänskliga foster torteras och dödas i Tyskland och i många andra länder.

Synoden 2023 om den synodala Kyrkan är en process om processerna

Amazonassynoden 2019 innebar slutet för visionen Aparecida 2007 och synoden 2023, om kyrkan som synoder, löper risken att på liknande sätt sätta parentes kring Evangelii Gaudium som varit ett djärvt handlingsprogram för hela påven Franciskus’ pontifikat. Det var en uppmaning till lärjungaskap i missionerande.

Stort beröm från George Weigel över den ’genomsympatiske’ Johannes Paulus II, 101 år efter denne heliges födelse

George Weigel har på 101:a årsdagen av Johannes Paulus II födelsedag öst lovord över helgonet som ”Gudsman och lysande analytiker av människans villkor och som en mänsklig varelse det varit lätt att älska.

En tysk protestantisk pastor är bekymrad över utvecklingen i Katolska kyrkan i Tyskland

Kyrkoherde  Alexander Garth från Sankta Marias kyrka i Wittenberg , där Luther för övrigt verkade, varnade i ett  brev till månadsmagasinet Vatican -Magazin  i påskas för att  den katolska kyrkans  synodala  väg  är en felaktig väg , då den kan tvinga fram en förändring  i protestantisk riktning.

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Vatikanen - Trycket på kyrkoledarna att rensa ut språkbruket i katolsk undervisning och ändra sin lära att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’, och ’inte under några omständigheter kan godkännas’, fortsätter att öka. Det handlar om påtryckningar som kritiker tror ingår i långtgående försök från vissa grupper och individer att normalisera det syndfulla handlandet inom Kyrkan.