Intressanta texter

Bioetiken och metoder för människans fortplantning. Vilket är det etiska problemet?

Befruktningen betyder och utgörs av bildandet av en ny varelse och en ny individ. Befruktningen är hos människan detsamma som fortplantning. Man kan alltså inte i fallet med fortplantningen använda sig av samma kriterier som när man använder för biomedicinska tekniker i en fysiologisk specialistbehandling, som t.ex. njurdialysen.  Man kan inte på organiskt sätt komma in i organismens inre annat än genom ingrepp utifrån, vilket i sig inte kan utgöra ett etiskt problem.

Förre ärkebiskopen av Canterbury motsäger sig förslaget om legaliserat läkarassisterat självmord i Förenade konungariket (United Kingdom)

En framstående anglikansk ärkebiskop har uttalat sig i förening med flera katolska biskopar i England och Wales i opposition till förslaget om legaliserat assisterat självmord.

Tyskland förbjuder dödandet av kycklingfoster, då de känner smärta, men tillåter fortfarande abort av mänskliga foster

Den Tyska lagstiftande församlingen drev nyligen igenom en lag som förbjöd avlivande av sex dagar gamla kycklingfoster eftersom de är ” känsliga för smärta” men även att avliva kycklingar  pga sitt kön. Under tiden är det lagligt att mänskliga foster torteras och dödas i Tyskland och i många andra länder.

Synoden 2023 om den synodala Kyrkan är en process om processerna

Amazonassynoden 2019 innebar slutet för visionen Aparecida 2007 och synoden 2023, om kyrkan som synoder, löper risken att på liknande sätt sätta parentes kring Evangelii Gaudium som varit ett djärvt handlingsprogram för hela påven Franciskus’ pontifikat. Det var en uppmaning till lärjungaskap i missionerande.