Intressanta texter

Människor i S:t Franciskus’ katolska församling i Jönköping - berättelser och minnen från förr

De två bilderna har avfotograferats från ett familjefotoalbum. Det är först bilden av samkväm med kaffe och kaka inne i prästernas vardagsrum på bottenvåningen i huset på Stenhuggargatan på Kålgården i östra Jönköping efter upptagningen i kyrkan för Elsa och Tekla Isaksson den 21 maj 1969.

‘Humanae Vitae’ på 55-årsdagen

När man får höra folk uttala sig skulle man kunna tro att Kyrkans förbud mot den artificiella kontraceptionen, som bekräftades i Paulus VI:s encyklika Humanae Vitae (1968), kom från klar himmel. I själva verket har det alltid funnits ett starkt och konsekvent förbud för sådant bruk från första början i Kyrkans historia ända fram till 1900-talet med uttalanden av Paulus VI:s tre omedelbara föregångare och även Andra Vatikankonciliets Gaudium et Spes. Samtliga protestantiska ledare har, liksom deras efterträdare som reformatorer, hållit fast vid samma undervisning fram till början av 1900-talet.

Biskop Barron fördömer för de nordamerikanska katolska biskoparnas del det amerikanska läkemedelsverkets godkännande av ett första OTC p-piller

Bishop Robert Barron av Winona-Rochester, Minnesota, USA, har i starka ordalag fördömt FDA:s godkännande av det första receptfria tablettpreventivmedlet ”Opill” i ett kort men starkt uttalande publicerat i torsdags å den nordamerikanska katolska biskopskonferensens vägnar.