Bloggar

Skönheten och fulheten

Den som upptäcker naturlagens skönhet blir alltid mer kärleksfull och ödmjuk – i samma grad som den som hatar och kränker, föraktar naturlagen. Det måste ständigt upprepas att naturen vi har runt omkring oss är resultatet av en gudomlig skapelseakt. Den är fysiskt materiell och andligt immateriellt till sina beståndsdelar. Den är grunden för alla våra upplevelser och erfarenheter.

Vad göra ekumeniskt?

Som luthersk kyrkoherde satt jag i början av åttiotalet i den lantliga prästgårdsidyllen och blickade ut genom fönstret på de fridsamma korna. Solen sken. Fåglarna kvittrade. Jag läste Limadokumentet. Jag blev euforisk! Ett dokument från Kyrkornas Världsråd som var i rörelse mot katolska kyrkan. Inte ens kvinnliga präster var längre en självklarhet.

Sverige har inte något konservativt riksdagsparti

Det är riksdagsval och kommunalval i september i år och vi som ansvarsfulla katoliker röstar. Om inget sedan länge etablerat politiskt parti genom sitt valmanifest lockar oss att ge det vår demokratiskt fria röst, röstar man blankt. Det skall genom Valmyndighetens försorg alltid finnas röstsedlar utan partinamn och valbara personer. När valresultatet är klart kommer antalet blankröster att redovisas. De är ogiltiga i valet men också uttryck för politiskt ställningstagande. De ger inga mandat. Skulle alla rösta blankt skulle vi inte kunna stifta lagar.

Medias lögn om folkviljan i Kansas om ”aborterna”

Det är klart att media inte ljuger om resultatet av omröstningen om aborterna i delstaten Kansas i USA under den gångna veckan. Valdeltagandet var ovanligt högt, omkring 50 % av de som registrerat sitt röstdeltagande. Det finns inte heller någon anledning att misstänka valfusk utan resultatet ca 60% för aborteras lagliga status i delstaten, upp till fostrets ålder 22 veckor, och ca 40 % mot aborterna som lagliga i delstaten.

Sagan om rödluvan och vargen - del 2

Också från Kyrkans sida betonades jämbördigheten mellan man och hustru i takt med den politiska utvecklingen. Edith Stein är en till kyrkan konverterad judinna som utformat en katolsk feminism som är för alla tider. Hon är martyr för rätten att tillhöra en ras och ett vittne om korsets vishet och förlösande kraft. Problemet med den gamla traditionella familjesynen i praktiken var att kvinnan på olika sätt skulle frigöras från hemmets uppgifter för att ha arbete utanför hemmet och överlåta barnens uppfostran allt mer till samhället som satsade på att inrätta förskolor med kvalificerad personal och med delad föräldraledighet under ett antal år.

Sagan om rödluvan och vargen - del 1

Människor i Kyrkan, även i ansvarsfull ledning, har alla påverkats av det samhälle de växt upp i och formats av. Först genom studier av kyrkohistorien och samhällsutvecklingen står det full klart hur de lagliga förändringarna i relationen stat – familj påverkat det kristna vardagslivet och de troendes möjligheter att leva sin kallelse i äktenskapets sakrament med fostransanvaret för barnen. Hela den nya situationen inverkar också på det pastorala arbetet för familj och äktenskap.

Ditt lilla hörn av frihet

När vårt privatliv blir mer och mer inrutat av vad vi uppfattar som förpliktelser är det viktigt att hålla fast vid de öar, eller hörn, av frihet som är vår rättighet. De små sociala frihetsutrymmen som alltid måste finnas som en tillgång för alla är inte bara personliga andningshål utan i själva verket nödvändiga för värdigheten och utvecklingen som människa.