Predikningar Rafał Zarzycki

Predikan 3 söndagen under året 2022

Denna söndag firas som ”Guds Ords söndag”. Idag firar vi Guds Ord på ett särskilt sätt. Låt oss ta emot Guds Ord så att vi bär rik frukt. Var en god jord för Guds utsäde. De senaste tre söndagarna har vi betraktat Jesu uppenbarelse. Jesu hemlighet och härlighet visas, och uppenbaras stegvis. För två söndagar sedan firade vi Kristi Dop. Jesus uppenbarade sig vid Jordanfloden som en av de tre gudomliga personerna. Förra söndagen förkunnades Jesu första mirakel vid bröllopet i Kana i Galileen. Vatten förvandlades till vin. Tack vare detta tecken uppenbarades Jesu gudomliga härlighet. Apostlarna trodde på Jesus från och med denna händelse. Jesus började bli känd. Därför...

Predikan 2 söndagen under året 2022

Duger ett foto, där bruden saknas, som bröllopsminne? Evangelisten Lukas berättar mycket detaljerat om ett bröllop, utan att nämna brudens namn, utan att ens nämna ordet ”brud”! Är det inte märkligt?  Ja, även om bruden i Kana var en enastående skönhet hade hennes utseende och namn inte någon större betydelse för evangeliet, för det glada budskapet. I berättelsen om bröllopet skall vi inte fokusera på bruden utan på något annat, eller snarare på någon annan...

Predikan Herrens Dop 2022

”Folket som kommit ut för att döpas av Johannes var fyllt av förväntan…” – berättar evangelisten Lukas i dagens evangelium. Förväntan! Och vi, folket som kommit hit till kyrkan i dag? Vilka är våra förväntningar? I och med denna söndag avslutas jultiden. Har du några förväntningar inför framtiden, inför det nya året? Vad hoppas Du på? Vad längtar Du efter?             

Predikan Trettondedag Jul, Epifania - Herrens Uppenbarelse 2022

Vi firar idag Epifania, en av de största kristna högtiderna under kyrkoåret. Det grekiska ordet epifania innebär uppenbarelse. Vi kristna tror på att Gud den osynlige har visat sig för världen. Guds uppenbarelses höjdpunkt får vi i Jesus Kristus, Guds enfödde Son. Jesus är Gud av Gud och ljus av ljus. Idag tackar vi för denna ofattbart stora gåva. Men… alla tror inte på Guds uppenbarelse. Flera människor tror inte alls på Gud.                

Predikan Guds Moder Marias Högtid 2022

Det nya året 2022 har just börjat. I går firade vi Nyårsafton, och vi önskade varandra ett Gott nytt år – ett välsignelserikt nytt år! Det nya år som just har börjat, skapar ett tillfälle för oss alla att tänka på det som skall ske. Det nya året börjar med välsignelse genom Guds Heliga Moder Marias högtid. Det känns tryggt. Maria – Moder till Herren Jesus och Moder till oss, välsignar med Guds nåd. Låt oss ta emot denna gåva med tacksamhet och med ett öppet hjärta.  Just Guds välsignelse är nämnd redan i dagens första läsning. Gud sa till Mose...

Predikan Söndagen efter jul 2021, den Heliga Familjen

På den Heliga Familjens fest idag begrundar vi att Jesus föddes och uppfostrades i en familj. Gud har bestämt att Jesus skulle växa  upp i familjen med Modern Maria och fosterfadern den helige Joseph. Jesus hade dessutom många andra släktingar.  Men… behövde Guds Son någon familj här på jorden? Kunde Herren inte ha kommit från himmelen direkt som vuxen? Inget är ju omöjligt för Gud! 

Predikan Juldagen 2021

Juldagens läsningar inleds med en märklig bild: ”Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer…” Har Du någon gång funderat på vad detta kan innebära? Orden skrevs för länge sedan, ca 500 år före Jesu födelse. Vad kan vi veta om människors liv på denna tid?  Ja… Det judiska folket har då redan bott i exil långt från sitt hemland i några decennier. Folket är skingrat i den så kallade Babyloniska fångenskapen. I det hedniska och främmande landet Babylonien, som hade invaderat Judarnas hemland, förväntade man sig egentligen inte några glada eller goda nyheter.

Predikan 4 söndagen i advent 2021

En kort text lästes ur den helige Lukas evangelium i dag. Även de kortaste Bibeltexter döljer ett rikt och ett djupt innehåll. Ja, vartenda ett av Bibelns ord är viktigt och är bärare av en rik nåd. Vad är det så som döljs i dagens korta text ur Lukas evangelium? Evangelium, det glada budskapet. Vad är det då som är så glädjeväckande i den korta beskrivningen av mötet mellan de två kvinnorna: Elisabet och Maria?