Predikningar Rafał Zarzycki

Predikan 2 Påsksöndagen 2022

Denna söndag, den andra påsksöndagen, kallas för den gudomliga barmhärtighetens söndag. I den tidiga kyrkan döptes man gärna på påskdagen. Den nydöpte ikläddes då en vit dopdräkt, vilken bars under en vecka, med dagliga besök i kyrkan. Söndagen efter påsk var sista dagen. Därav fick denna dag namnet Dominica in albis, Vita söndagen. Den helige påven Johannes Paulus II gav år 2000 dagen ett extra namn; Den gudomliga barmhärtighetens söndag. Påsken och dopet är Guds barmhärtighets triumf! Den heliga syster Faustina Kowalska hörde den 22 februari 1931 Jesus säga följande...

Predikan Annandag Påsk 2022

Herren Jesus Kristus den uppståndne fyller oss troende med glädje och frid! Även till oss säger Han, som till den första påskens uppståndelse-vittnen: Var inte rädda. Kvinnorna som kom till Jesu grav såg den öppen. Graven var öppnad. Istället för den Avlidnes Kropp mötte de en Ängel! Allt detta var förstås alldeles chockerande och ofattbart. Vem skall tro...

Predikan Påskdagen - Kristi Uppståndelse 2022

”Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada.” – uppmanas vi idag av Guds Ord. Vi firar Påsk, Jesu Kristi uppståndelse. Kristus har uppstått och Han lever! Detta är kyrkans, alltså vår egen, största glädje! Genom Herrens uppståndelse kan vi ju få del i vår egen uppståndelse. Vi kan leva för evigt – om...

Predikan Korsvägsandakt Långfredagen 2022

När vi förenas med Gud genom Vår Herre Jesus Kristus, den korsfäste, får vi en särskild nåd från himlen. Jesus lovade den botfärdige rövaren det eviga lyckliga livet: (Luk 23:42-43) ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” Med förkrossat hjärta och botfärdighet kan vi be Herren liksom den botfärdige rövaren: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.” Händelsen visar...

Predikan 3 söndagen i fastan 2022

På Jesu och apostlarnas tid fanns det varken TV eller Internet. Ändå kunde viktiga nyheter spridas, snabbt som en löpeld. Lukasevangeliet nämner en sådan nyhet ”om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur.” När någon berättade om detta för Jesus talade Han om en annan aktuell och tragisk nyhet. Jesus hänvisade till...

Predikan 2 söndagen i fastan 2022

UTGÅNG eller EXIT är kända och viktiga ord som snabbt hjälper oss att hitta den rätta vägen, särskilt vid någon fara. De är särskilt färgmarkerade och tydligt uppsatta, budskapet gäller för alla och skall förstås av alla. När Petrus, Johannes och Jakob var tillsammans med Jesus på det höga uppenbarelseberget – ”Härlighetens berg”, såg de Herren tala med Mose och Elia: ”de talade om...