Kardinal Anders Arborelius

 

Predikningar Anders Arborelius

Predikan Pingstdagen 2022

”Kom och fyll vår fattigdom” så har vi bett under denna pingstnovena för att bereda oss för Andens ankomst. Anden har redan kommit, men har vill ständigt på nytt komma in i vårt liv och förvandla det. Alltsedan skapelsens morgon svävar han över vår värld för att fylla den med Guds rika gåvor.

Predikan Kristi himmelfärdsdag 2022

”Och de var ständigt i templet och prisade Gud” (Luk 24:53). De sista orden i dagens evangelium säger oss mycket. Lärjungarna har just bevittnat hur Jesus ”lämnade dem och fördes upp till himlen” (Luk 24:51). Detta är inget avsked utan början på ett nytt förhållningssätt: hädanefter är de ståndigt i Guds tempel och prisar honom.

Predikan Andra Påsksöndagen 2022

När vi läser evangeliet slår det oss hur olika Jesu närmaste lärjungar var som personer. En av dem skulle förråda honom. En annan förnekade honom tre gånger. En tredje tvivlade på honom i så hög grad att har gått till historien som Tomas Tvivlaren. Men i dagens evangelium ser vi att han bekänner sin tro när den uppståndne Herren visar sig för honom: ”Min herre och min Gud” (Joh 20:28). Ibland kan tvivlet skingras ganska lätt och gör över i tro. Enligt traditionen blev denne Tomas sedan en av de apostlar som nådde längst bort med evangeliets budskap, ja, ända till Indien.

Vår biskop - kardinal Arborelius

kardinal Arborelius

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

Biskop för Stockholms katolska stift är Anders Arborelius. Biskop Arborelius är född 1949 i Sorengo i Schweiz. Han växte upp i Lund där han efter studentexamen studerade engelska, spanska och tyska vid universitetet. Efter filosofie ämbetsexamen i moderna språk konverterade han till Katolska kyrkan och inträdde i karmelitorden i Norraby i Skåne 1971. Han avlade eviga löften 1977 i Brügge, Belgien, och prästvigdes av Biskop Hubertus Brandenburg på festen för Jungfru Marias födelse den 8 september 1979 i Vår Frälsares kyrka i Malmö.

Anders Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. Han biskopsvigdes 29 december 1998 i St. Eriks katolska domkyrka i Stockholm av bl.a. biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney CP.

Påve Franciskus meddelade den 21 maj 2017 att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den 28 juni 2017 i Peterskyrkan i Rom.

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet. Hans valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära" som var dedikationsnamnet för den heliga Elisabeth av Treenigheten ocd.

Biskopen är väl känd också som författare till flera andliga böcker om tron och om karmelitiska helgon. Han har bland annat skrivit boken Korsvägen som är en meditation över korsvägstavlorna i sin biskopskyrka S:t Erik på Södermalm i Stockholm.