Kardinal Anders Arborelius

 

Predikningar Anders Arborelius

Predikan Tjugonde söndagen under året 2023

Gud vill samla alla folk och göra dem till ett i Kristi kyrka. Redan hos profeten Jesaja får vi höra Guds röst: ”dem skall jag låta komma till mitt heliga berg… ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk” (Jes 56:7). Vi är alla kallade att möta Kristus i bönen och så fogas in i hans kyrka, som alltid är en bönens gemenskap. Berget är i Bibeln alltid själva platsen för människans möte med den levande Guden. Vi ser det både i det gamla och i det nya förbundet: Sinai, Horeb, Karmel Tabor etc.

Predikan Kristi förklaring 2023

Ibland kan vi människor få en liten glimt av den eviga härligheten. Mitt i tidens brus kan vi nås av budskapet om den eviga härligheten. Vi som just idag får vara med när påven och alla ungdomar är samlade för Världsungdomsdagen i Lissabon får en underbar bild av hur människor av alla nationaliteter kan vara tillsammans i ömsesidig enhet och kärlek.

Vår biskop - kardinal Arborelius

kardinal Arborelius

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

Biskop för Stockholms katolska stift är Anders Arborelius. Biskop Arborelius är född 1949 i Sorengo i Schweiz. Han växte upp i Lund där han efter studentexamen studerade engelska, spanska och tyska vid universitetet. Efter filosofie ämbetsexamen i moderna språk konverterade han till Katolska kyrkan och inträdde i karmelitorden i Norraby i Skåne 1971. Han avlade eviga löften 1977 i Brügge, Belgien, och prästvigdes av Biskop Hubertus Brandenburg på festen för Jungfru Marias födelse den 8 september 1979 i Vår Frälsares kyrka i Malmö.

Anders Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. Han biskopsvigdes 29 december 1998 i St. Eriks katolska domkyrka i Stockholm av bl.a. biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney CP.

Påve Franciskus meddelade den 21 maj 2017 att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den 28 juni 2017 i Peterskyrkan i Rom.

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet. Hans valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära" som var dedikationsnamnet för den heliga Elisabeth av Treenigheten ocd.

Biskopen är väl känd också som författare till flera andliga böcker om tron och om karmelitiska helgon. Han har bland annat skrivit boken Korsvägen som är en meditation över korsvägstavlorna i sin biskopskyrka S:t Erik på Södermalm i Stockholm.