Årgång B

Årgång B

1:a söndagen i Advent - årgång B

2:a söndagen i Advent - årgång B

3:e söndagen i Advent - årgång B

4:e söndagen i Advent - årgång B

 

Julnatten, Vår Herres Jesu Kristi Födelse

25 december - Juldagen, Vår Herres Jesu Kristi Födelse

26 december - Annandag Jul - Sankt Stefanos, den förste martyren

Den Heliga Familjen - årgång B

1 januari - Guds Heliga Moder Marias Högtid

2:a söndagen efter Jul - årgång B

6 januari - Epifania - Herrens Uppenbarelse

Herrens Dop - årgång B

Kyndelsmässodagen, Herrens Frambärande i Templet

 

Askonsdagen

1:a söndagen i Fastan - årgång B

2:a söndagen i Fastan - årgång B

3:e söndagen i Fastan - årgång B

4:e söndagen i Fastan - årgång B

5:e söndagen i Fastan - årgång B

Palmsöndagen - Passionssöndagen - årgång B

Skärtorsdagen

Långfredagen

 

Påsknatten - Kristi Uppståndelse - årgång B

Påskdagen - Kristi Uppståndelse - årgång B

Annandag Påsk

2:a Påsksöndagen - Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag - årgång B

3:e Påsksöndagen - årgång B

4:e Påsksöndagen - årgång B

5:e Påsksöndagen - årgång B

6:e Påsksöndagen - årgång B

Kristi Himmelsfärds Dag - årgång B

7:e Påsksöndagen - årgång B

Pingstdagen - årgång B

 

Den Saliga Jungfrun Maria, Kyrkans Moder

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Heliga Trefaldighets Dag - årgång B

Kristi Kropps och Blods Högtid - årgång B

Jesu Hjärtas Dag - årgång B

Jungfru Marias Obefläckade Hjärta

 

2:a söndagen "under året" - årgång B

3:e söndagen "under året" - årgång B

4:e söndagen "under året" - årgång B

5:e söndagen "under året" - årgång B

6:e söndagen "under året" - årgång B

7:e söndagen "under året" - årgång B

8:e söndagen "under året" - årgång B

9:e söndagen "under året" - årgång B

10:e söndagen "under året" - årgång B

11:e söndagen "under året" - årgång B

12:e söndagen "under året" - årgång B

13:e söndagen "under året" - årgång B

14:e söndagen "under året" - årgång B

15:e söndagen "under året" - årgång B

16:e söndagen "under året" - årgång B

17:e söndagen "under året" - årgång B

18:e söndagen "under året" - årgång B

19:e söndagen "under året" - årgång B

20:e söndagen "under året" - årgång B

21:a söndagen "under året" - årgång B

22:a söndagen "under året" - årgång B

23:e söndagen "under året" - årgång B

24:e söndagen "under året" - årgång B

25:e söndagen "under året" - årgång B

26:e söndagen "under året" - årgång B

27:e söndagen "under året" - årgång B

28:e söndagen "under året" - årgång B

29:e söndagen "under året" - årgång B

30:e söndagen "under året" - årgång B

31:a söndagen "under året" - årgång B

32:a söndagen "under året" - årgång B

33:e söndagen "under året" - årgång B

Kristus Konungens Dag - årgång B

 

1 januari - 31 december