Göran Fäldt

Så här gick det till på ”reformationstiden”!

Effekterna av myndigheternas olika åtgärder för att bromsa coronavirusets frammarsch påminner om den tid då den politiska makten ingrep mot Kyrkan för 500 år sedan. Se vad som nu händer i våra kyrkor!  Inskränkningar av det kyrkliga livet, ersättningsprogram i stället för den katolska traditionen som höll samman allt. Var och hur firas den heliga Mässan?

Gift er nu – allt ni behöver är en katolsk präst eller diakon och två vittnen!

Festen kan vänta men inte kärleken! Gift er! Vad som än händer er är ni i alla fall gifta för alltid – festen kan vänta! Eller vill ni förlänga förlovningstiden och leva som bror och syster en tid? Ute i världen finns det kanske par som drabbas av coronavirus. Kanske den ena, kanske båda. Bröllopsfest är otänkbar!  Alla fester bryter mot sociala lagar och restaurangerna har stängt.

Är det rätt att be för schismatiker?

Kyrkohistorien innehåller tyvärr så svåra konflikter på trons område att splittring och fiendskap många gånger uppstått och att budet om den tjänande kärleken mellan systrarna och bröderna inte kunnat upprätthållas. Grundläggande är att schismatikerna hör till gemenskapen. Schismen – liksom heresin – kommer inifrån Kyrkan. Det är avgörande för Kyrkan hur hon i stort förhåller sig till de inre schismerna och heresierna. Jesus säger att ”varje rike som är splittrat blir ödelagt”

Viruset som kan göra Lenins, Stalins, Hitlers, Mao Zedongs, Pol Pots, Idi Amins och andras jobb

Utrensningsprocesser, rasförföljelse, dödsvandringar, arbetsläger för att döda människans gudomliga självbild, folkmord och hot mot livet är avsiktliga och planerade illdåd av ren ondska. Får vi glömma det, måste vi komma ihåg det och ta varning? Är människan verkligen kapabel till ren ondska? Vad svarar vi? Vi erkänner vår svaghet och vi bekänner oss till tron som segrar över ondskan!

Socialläran – ett katolskt spelkort i samhällsdebatten?

Den påvliga undervisningen i de 17 socialencyklikorna som publicerats i en enda samlingsvolym av vårt stifts bokförlag Veritas är en tillgång för särskilt lekmännen som ständigt konfronteras med rättvisefrågor i samhället. Om de katolska lekmännen i aktiv tjänst i det svenska samhället märker att det finns genuint intresse för katolsk tro och moral så är man medveten om att dialog med samhället kräver kunskap om vad Kyrkan säger och lär. Det är inte den egna personliga ”uppfattningen” i tros- och moralfrågorna som ökar förståelsen av Kyrkans budskap.

Nunc dimittis i vår tid av vård och vetenskap

Anbefallning av livet i Guds händer är så viktig för Guds söner och döttrar att den avslutar varje dag med bön vid nattens inbrott. I Kompletoriet ber Kyrkan: ”Symeon tog honom i famnen och prisade Gud och sade: ’Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel’”.

När Gud kallar, går jag!

Tankar på döden är vanligare och intensivare under olika åldrar i livet. Gud kallar oss att lämna livet på jorden under oförutsägbara omständigheter. Men Han har också uppenbarat det övernaturligas verklighet för oss i sitt Ord.