Göran Fäldt

Den som gapar efter mycket missar ofta hela stycket

Människan får uppleva många blomstringstider. Både industri, jordbruk, handel och kultur kan blomstra och människor har något att ge sina efterlevande i arv. ”Den som spar han har”, säger ett ordspråk. ”Den som spar för mycket förlorar mer än han vinner till slut”, varnar ett annat ordspråk. ”Den som gapar efter mycket missar ofta hela stycket”, säger ett annat.

Människan kan inte välja sitt öde efter döden – julbetraktelse

Ingen människa kan välja sitt öde efter döden eftersom varje människa är skapad med en evig själ. Andevarelserna som skapades av Gud före ljusets och världens tillkomst är eviga andliga varelser. Deras antal är oräkneligt. De existerar lika säkert som vi existerar. Trosbekännelsen säger: ”Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt, både synligt och osynligt.”

Det lutande skoltornet i Pisa – och kunskapen om Gud – var ligger våra barns kunskapsnivå?

Den viktigaste kunskapen våra barn kan få är kunskapen om Gud. Den kunskapen lutar inte utan står rak och riktar sig mot himlen som den kommer från. Maria besitter kunskapen om Gud mer än någon annan skapad varelse. Hon är dess säte. Gud har lagt visheten i hennes bröst. Kyrkan, med Skriftens Ord, kallar henne Vishetens säte.

Varför skulle liberalkatolicismen attrahera det mörkt diktande Sverige? – En adventsbetraktelse

Den andliga diktningen i Sverige är oerhört stark och rik – men fascinerad mer av mörkret som livskänsla än av längtan till ett befriande ljus. Stjärnornas ljus, som de tre vise männen upptäckt, börjar nu i advent föra dem till en för dem okänd trakt och till en för dem okänd konung! Men vad gör vår tids vise män – och kvinnor? Vem vill de tillbe? Vilken ny religion vill de skapa sig? Varför så stor oro i Kyrkan?

Guds beskydd – trosvittnenas styrka

Guvernören i Fatimaregionen i Portugal var avfallen katolik som blivit portugisisk frimurare. Kyrkan hade många mäktiga fiender under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i många katolska länder, också i Nya världen, i Mexiko. De tre barnen Lucia, Francisco och Jacinta skulle förhöras om Guds Moder Marias första uppenbarelse för de tre barnen som börjat den 13 maj 1917, en morgon efter att de varit i den heliga mässan. När barnen varit hos den lokale prästen och blivit utfrågade hade han sagt att han var som aposteln Thomas tvivlaren att han ville se själv innan han kunde tro barnen.

Sann kärlek

”Kärleken är tålmodig och mild”, säger den helige Paulus i sitt första brev till Korinthierna. Det skulle inte vara en förtjänst inför Gud för människan om hennes tålamod och mildhet inte var utsatt för prövningar. Det är själva prövningarna som bevisar den sanna kärleken. ”Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst”, låter det vidare i den heliges analys av kärlekens väsen.

Grundläggande samhällsinformation för nyanlända – och infödda?

Den som kommer till Sverige som flykting måste känna en nästan svindlande känsla av lättnad och förnyat hopp om livet. Vad man än lämnat bakom sig är det nya och oprövade en förbättring. Saknaden av vänner och familj, vardagliga traditioner, språk, sång och musik, uppvägs av de stora möjligheterna att forma ett nytt liv med nya relationer, traditioner, språk, sång och musik.