Predikningar Thomas Idergard

Predikan 22 söndagen under året 2023

Jesus vill att vi ska ha en bokstavstro. Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium hjälper Jesus oss att förstå Guds vägar som helt annorlunda än de vägar vi människor på egen hand väljer. Ett naturligt skäl är att vi ser allt i tid och rum, där vi finns, medan Gud, utanför tid och rum, ser allt i evighet. Vårt perspektiv begränsas sedan ytterligare, rent andligt, av arvsyndens skada. Den gör det mycket svårt att på egen hand tänka utanför ett ”jag- och mitt-perspektiv”. Detta är också vad Jesus syftar på när han skarpt tillrättavisar Petrus med referens till ”jag- och mitt-perspektivets” herre: ”Håll dig på din plats, Satan.”

Predikan 19 söndagen under året 2023

Att finna är större än att söka. Kära systrar och bröder i Kristus, Att vara ”sökare” betraktas allmänt som något positivt. Och visst, vi människor är skapta för att söka sanningen om Gud och därmed om att vara människa, liksom om den egna, unika uppgiften i Guds plan. Men det betyder man söker ett svar: något som jag inte själv skapar, men inbjuds att ta till mig eller avvisa.

Predikan Kristi Förklaring 2023

”’Humility’, inte ’pride’, är Jesus väg". Kära systrar och bröder i Kristus, Vad är egentligen Kyrkan och varför finns hon till? De hebreiska och grekiska ord i Bibeln som vi förstår som ”kyrka”, refererar till en församling av människor kallade av Gud, avskilda, från resten av det mänskliga samhället, för Gud. Andra Vatikankonciliet betecknar Kyrkan, etablerad av Jesus Kristus själv, som ett ”frälsningens sakrament”; ett synligt tecken på något osynligt men mycket, mycket större.

Predikan 17 söndagen under året 2023

”Den värdefulla Gudsfruktan”. Kära systrar och bröder i Kristus, Med läsningarna idag vill Kyrkan hjälpa oss att ”ge allt” för Guds rike, den realitet där Guds vilja råder; konsekvensen av att vi känner och älskar Gud som visat sig för oss i Jesus Kristus. Guds ”plan” som Aposteln Paulus talar om i andra läsningen ur Romarbrevet, och som alltså är Guds avsikt med världen och med var och en av oss, börjar med att Gud ”ger allt” för oss. Vi hörde att Gud ”på allt sätt hjälper” dem som han ”har kallat” och som ”älskar honom”, att ”nå det goda”.

Predikan 16 söndagen under året 2023

”Att tona ner talet om domen är att svika både Jesus och medmänniskorna" Kära systrar och bröder i Kristus, Att det finns en dom, dvs att vårt sätt att förhålla oss till Gud och varandra får en evig konsekvens, är något Jesus ständigt påminner om. Därför är det ett svek både mot Jesus själv och mot andras möjlighet till frälsning, när kristna företrädare tonar ner, eller ännu värre bortförklarar, domens realitet. För det är ju för att ge oss möjlighet att undvika den dom vi alla har över oss – att för evigt bli fast i det nej till Gud som vi i stort och smått säger dagligen – som Gud blir människa och så själv tar på sig effekten av våra nej för att vi, om vi vill tro, ska kunna uppstå med honom, som han.

Predikan 15 söndagen under året 2023

”Andlighet ger ingen god jordmån för Guds Ord". Kära systrar och bröder i Kristus, Alla Jesus liknelser pekar på honom själv: människan i vilken Guds närvaro är fullständig; som samtidigt förklarar Gud och själv är vägen till gemenskap med Gud. Dagens liknelse om såningsmannen är en av flera som beskriver himmelriket, Guds rike, den realitet där Guds vilja, och därmed sanningen, rättvisan och kärleken, råder fullt ut. Det vi ber om varje gång vi ber ”Fader vår”.

Predikan 14 söndagen under året 2023

Vad betyder Jesus ”ok”? Kära systrar och bröder i Kristus, När Jesus, som vi hörde, prisar Fadern för vad han har ”uppenbarat … för dem som är som barn”, har han i den föregående passagen just fördömt städer som har avvisat honom, trots de mirakel han uträttat där. Jesus kontrastering mot ”de lärda och kloka”, är ingen kritik mot lärdom och förstånd i sig, men en varning för självbilden att på egen hand ha tänkt ut allting bättre än Gud som blir människa för att ge oss verklig kunskap, och en sann självbild som inte hindrar gemenskapen med Gud.

Predikan 12 söndagen under året 2023

Låt Jesus hjälpa dig undvika helvetet. Kära systrar och bröder i Kristus, Under förra århundradet blev det vanligt bland kristna att förneka helvetets existens. Jag minns själv hur en försiktig företrädare för ett protestantiskt samfund, någon gång under tidigt 90-tal, pressades av en TV-reporter till att erkänna att existensen av ett helvete, där vissa skulle hamna, faktiskt stred mot den svenska riksdagens jämställdhetspolitiska principer, och därför inte kan vara sant.

Predikan 22 juni 2023, S. John Fischer och S. Thomas More, martyrer

Andras krav på gillande av deras val kan bli vårt martyrium. ”Fader vår” är bönernas bön; modellen för alla böner. Så är det, eftersom den som lär oss bönen, som vi hörde, är Gud själv; hans människoblivna Ord; Jesus Kristus. ”Vår Fader”, inte ”min Fader”, visar att detta är bönen för gemenskapen. Livet i gemenskap med Gud uttrycks av vårt liv i gemenskap med varandra. Därför påpekar Jesus också att vår förmåga att ta emot och leva i Guds förlåtelse, hänger samman med vår vilja att själva förlåta. Ett stängt hjärta kan inte ta emot eftersom det inte kan ge.

Predikan 11 söndagen under året 2023

Jesus vill att vi är normkritiska! Kära systrar och bröder i Kristus, I evangeliet hörde vi hur Jesus fylldes av ”medlidande” med alla som flockades runt honom. Vad var det han såg? Säkert många olika umbäranden som alla kokade ner till en längtan efter hopp och mening. Jesus var inte likgiltig inför det då, lika lite som inför det han ser hos oss nu. Han känner våra lidanden och rädslor, och han bryr sig. Vi betyder något för honom. Och det påminner dagens läsningar oss om.