Kyrkan i Sverige

Vad är Karmels andliga tradition?

Välkomna till föredraget i S:t Franciskus’ katolska kyrka i Jönköping under den ekumeniska Pingstveckan 2024, torsdagen den 16 maj kl. 19. I en evangeliska kristen kultur som den i Sverige är helgonen och kyrkolärarna i den katolska världen både ganska okända och lite ”främmande”. Desto intressantare att under det kristna Jönköpings pingstvecka få presentera några av dem. Fritt samtal får gärna följa! Diakon Göran Fäldt, som själv är karmelit i tredje orden, håller föredraget.

Världsböndagen för kallelser 2024

På den fjärde påsksöndagen, som även kallas för Den gode Herdens söndag, firar katolska kyrkan Världsböndagen för kallelser. Kyrkan över hela världen behöver många kallelser för att sända ut herdar med den goda nyheten. Även vårt stift har ett stort behov av präst- och diakonkallelser och kallelser till ordenslivet.

Fasta och Bön inför Riksdagens röstning om könstillhörighet på 17 april 2024

Sveriges Riksdag kommer att rösta om den nya könstillhörighetslagen den 17 april 2024. Den innebär utöver en förenklad process gällande juridiskt könsbyte även förslag om att införa ett tredje könsalternativ. Låt oss fasta och be om Guds ledning för våra folkvalda att de leds av Guds Ande och röstar enligt Guds Vilja.

Så firar vi fastan 2024

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella.

Kardinal Anders Arborelius: Herdabrev för fastetiden 2024

Kära systrar och bröder i Stockholms katolska stift! ”Oren! Oren!”, så skulle en spetälsk ropa enligt dagens första läsning ur Tredje Moseboken (jfr 13:45). Vi alla är drabbade av syndens spetälska och i desperat behov av rening och frälsning. Samtidigt har vi ofta svårt att se vårt eget personliga behov av Jesu frälsande och renande kärlek. Genom ursyndens påverkan har vi - som Jesus själv har antytt - lättare att se de andras orenhet. Flisan i den andres öga är alltid lättare att se än bjälken i det egna ögat (jfr Matt 7:3).