Kyrkan i Sverige

Mässor i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården i Solna under 2023

Med tanke på alla som dör ensamma inbjuder katolska kyrkogårdsförvaltningen till den heliga mässan den 28:e varje månad (eller närmaste vardag) kl 15.00 i Sankt Josefs kapell på Katolska kyrkogården i Solna. Vi ber för våra avlidna och en god död för oss själva.

Under 2023 äger mässorna rum på följande datum

Kardinal Anders Arborelius: Herdabrev för Livets söndag 2022

Kära systrar och kära bröder i Stockholms katolska stift! Adventstiden är en tid av omvändelse och ny början, av förväntan och längtan efter Herrens ankomst. ”Vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande” (kollektbön). När Gud föds till världen som människa kommer han i svaghet och utsatthet, eftersom Gud har en förkärlek för de små och svaga, för de ödmjuka och fattiga.

Barn och ungdomar i stiftet inbjuds att delta i Adventsinsamlingen 2022

Varje år, med start första söndagen i advent, anordnar Stockholms katolska stift och Caritas en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande i ett utvecklingsland. I år anordnas insamlingen till förmån för barns och ungdomars skolgång och utbildning i ett av världens allra fattigaste och sämst utvecklade länder: Haiti.