Kyrkan i Sverige

Stiftets direktiv för offentliga mässor justeras ytterligare från den 12 januari 2022

Den ökade smittspridningen av covid-19 gör att läget inom den svenska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. För att bromsa denna utveckling inför nu regeringen ännu hårdare restriktioner vilket påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet uppdaterade den 23 december 2021.

Ändrade direktiv för offentliga mässor från den 23 december 2021

Smittspridningen av coronaviruset har ökat ytterligare och därför sänker nu myndigheterna gränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Detta påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet publicerade inför den 1 december. De uppdaterade direktiven - som gäller från den 23 december - är följande:

Första temapredikan om Amoris Laetitia i Motala 17 oktober 2021

Många kom till S:t Maximilian Maria Kolbe kyrkan i Motala för att delta  i  söndagsmässan den 29:e söndagen under året. Den här söndagen gjordes undantag för predikan som inte kom att handla om Jesu undervisning om det sanna tjänandet i Hans kyrka enligt Markusevangeliet utan om påve Franciskus' apostoliska uppmaning Amoris Laetitia med anledning av familjeåret 2021-2022.

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september 2021

Den 29 september 2021 tar de svenska myndigheterna bort restriktionerna som infördes för att förhindra spridning av covid-19. Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.