Kyrkan i Sverige

Fasta och Bön inför Riksdagens röstning om könstillhörighet på 17 april 2024

Sveriges Riksdag kommer att rösta om den nya könstillhörighetslagen den 17 april 2024. Den innebär utöver en förenklad process gällande juridiskt könsbyte även förslag om att införa ett tredje könsalternativ. Låt oss fasta och be om Guds ledning för våra folkvalda att de leds av Guds Ande och röstar enligt Guds Vilja.

Så firar vi fastan 2024

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella.

Kardinal Anders Arborelius: Herdabrev för fastetiden 2024

Kära systrar och bröder i Stockholms katolska stift! ”Oren! Oren!”, så skulle en spetälsk ropa enligt dagens första läsning ur Tredje Moseboken (jfr 13:45). Vi alla är drabbade av syndens spetälska och i desperat behov av rening och frälsning. Samtidigt har vi ofta svårt att se vårt eget personliga behov av Jesu frälsande och renande kärlek. Genom ursyndens påverkan har vi - som Jesus själv har antytt - lättare att se de andras orenhet. Flisan i den andres öga är alltid lättare att se än bjälken i det egna ögat (jfr Matt 7:3).

Fasteinsamlingen 2024 i Stockholms katolska stift

Den glömda katastrofen i Myanmar orsakar enormt lidande. 2,5 miljoner befinner sig på flykt från de blodiga militära konflikterna som har lett till tusentals dödsoffer. Hem, skolor, kyrkor och hela byar har förstörts. I detta kaos kämpar Caritas anställda och volontärer för att rädda liv och de behöver vår hjälp.

Bidra med en gåva till fasteinsamlingen genom:

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva med "fasta 2024".

Varmt tack!

Till Kardinal Anders Arborelius’ 25-årsjubileum som Biskop i Stockholms katolska stift 29 december 2023

När påve Franciskus i samband med Angelusbönen på Petersplatsen den 21 maj 2017 tillkännagav att biskopen i Stockholms katolska stift, karmelitfader Lars Anders Arborelius, utnämnts till kardinal, var det första gången en nordisk biskop förärats denna titel.