Kyrkan i världen

En bok till försvar av det celibatära prästadömet

Påven emeritus Benedikt XVI:s och kardinal Robert Sarahs utannonserade bok på engelska, ”From the bottom of our hearts”, har väckt en oväntat het debatt redan innan den kommit ut till läsarna. I dagarna kommer den engelska originaltexten ut på Ignatius Press, den kommer på italienska och på franska (Editions Fayard) och förhoppningsvis under året också på svenska genom Catholicas förlag med titeln ”Ur djupet av våra hjärtan” 

’Demoniskt helgerån’: en brasiliansk biskop fördömer en ritual för ’Pachamama’ i Vatikanens trädgård

En brasiliansk biskop har sagt att påven Franciskus ceremoni den 4 oktober i Vatikanens trädgård strax före öppnandet av Amazonassynoden då man knäböjde framför en trästaty av en naken havande kvinna (Pachamama) utgjorde ett ”skandalöst, demoniskt helgerån”.

Helgonet som inte ägde sina dygder

Med ett CV som Teresas skulle nog många av dagens katoliker vilja platsa in bland ”de heliga”. Orolig och världslig ungdom, omvändelse och återfall i ”andlig världslighet” (som påven Franciskus fördömer i Gaudium evangelii, § 93: ”en sådan som döljer sig bakom ett fromt yttre och till och med kärlek till Kyrkan men som söker människans ära och inte Herrens och som eftertraktar möjligheten att få känna sig personligt nöjd”), slutlig pånyttfödelse med klostergrundanden på ett stort antal platser i Spanien, ett megaomfattande andligt författarskap och en kärlek till Kyrkan som var heroisk.

Biskop Daniel R. Jenky: Realpresensen är inte en ”åsikt” utan grundläggande i katolsk tro

Eftersom det har blivit uppenbart att Katolska Kyrkan ”under flera generationer” inte tillräckligt undervisat om sina grundläggande sanningar, har biskop Daniel R. Jenky uppmanat alla ämbetsbärare i Peoriastiftet att ”allvarligt inrikta sig” på realpresensen i den heliga eukaristin.