Årgång C

Årgång C

1:a söndagen i Advent - årgång C

2:a söndagen i Advent - årgång C

3:e söndagen i Advent - årgång C

4:e söndagen i Advent - årgång C

 

Julnatten, Vår Herres Jesu Kristi Födelse

25 december - Juldagen, Vår Herres Jesu Kristi Födelse

26 december - Annandag Jul - Sankt Stefanos, den förste martyren

Den Heliga Familjen - årgång C

1 januari - Guds Heliga Moder Marias Högtid

2:a söndagen efter Jul - årgång C

6 januari - Epifania - Herrens Uppenbarelse

Herrens Dop - årgång C

Kyndelsmässodagen, Herrens Frambärande i Templet

 

Askonsdagen

1:a söndagen i Fastan - årgång C

2:a söndagen i Fastan - årgång C

3:e söndagen i Fastan - årgång C

4:e söndagen i Fastan - årgång C

5:e söndagen i Fastan - årgång C

Palmsöndagen - Passionssöndagen - årgång C

Skärtorsdagen

Långfredagen

 

Påsknatten - Kristi Uppståndelse - årgång C

Påskdagen - Kristi Uppståndelse - årgång C

Annandag Påsk

2:a Påsksöndagen - Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag - årgång C

3:e Påsksöndagen - årgång C

4:e Påsksöndagen - årgång C

5:e Påsksöndagen - årgång C

6:e Påsksöndagen - årgång C

Kristi Himmelsfärds Dag - årgång C

7:e Påsksöndagen - årgång C

Pingstdagen - årgång C

 

Den Saliga Jungfrun Maria, Kyrkans Moder

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Heliga Trefaldighets Dag - årgång C

Kristi Kropps och Blods Högtid - årgång C

Jesu Hjärtas Dag - årgång C

Jungfru Marias Obefläckade Hjärta

 

2:a söndagen "under året" - årgång C

3:e söndagen "under året" - årgång C

4:e söndagen "under året" - årgång C

5:e söndagen "under året" - årgång C

6:e söndagen "under året" - årgång C

7:e söndagen "under året" - årgång C

8:e söndagen "under året" - årgång C

9:e söndagen "under året" - årgång C

10:e söndagen "under året" - årgång C

11:e söndagen "under året" - årgång C

12:e söndagen "under året" - årgång C

13:e söndagen "under året" - årgång C

14:e söndagen "under året" - årgång C

15:e söndagen "under året" - årgång C

16:e söndagen "under året" - årgång C

17:e söndagen "under året" - årgång C

18:e söndagen "under året" - årgång C

19:e söndagen "under året" - årgång C

20:e söndagen "under året" - årgång C

21:a söndagen "under året" - årgång C

22:a söndagen "under året" - årgång C

23:e söndagen "under året" - årgång C

24:e söndagen "under året" - årgång C

25:e söndagen "under året" - årgång C

26:e söndagen "under året" - årgång C

27:e söndagen "under året" - årgång C

28:e söndagen "under året" - årgång C

29:e söndagen "under året" - årgång C

30:e söndagen "under året" - årgång C

31:a söndagen "under året" - årgång C

32:a söndagen "under året" - årgång C

33:e söndagen "under året" - årgång C

Kristus Konungens Dag - årgång C

 

1 januari - 31 december