Latest

Stiftets direktiv för offentliga mässor justeras ytterligare från den 12 januari 2022

Den ökade smittspridningen av covid-19 gör att läget inom den svenska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. För att bromsa denna utveckling inför nu regeringen ännu hårdare restriktioner vilket påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet uppdaterade den 23 december 2021.

Ändrade direktiv för offentliga mässor från den 23 december 2021

Smittspridningen av coronaviruset har ökat ytterligare och därför sänker nu myndigheterna gränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Detta påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet publicerade inför den 1 december. De uppdaterade direktiven - som gäller från den 23 december - är följande: