Latest

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september 2021

Den 29 september 2021 tar de svenska myndigheterna bort restriktionerna som infördes för att förhindra spridning av covid-19. Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

Förre ärkebiskopen av Canterbury motsäger sig förslaget om legaliserat läkarassisterat självmord i Förenade konungariket (United Kingdom)

En framstående anglikansk ärkebiskop har uttalat sig i förening med flera katolska biskopar i England och Wales i opposition till förslaget om legaliserat assisterat självmord.