Marias Lamm

Söndagsbetraktelse 8 december 2019

Johannes Döparen, Kristi förelöpare och profet. Hans utmanande och uppriktiga språk, hans profetiska sanningsenlighet och krävande liv, krävande var han också av dem som sa sig vilja följa Guds lag och ord, hans torftiga mat och till synes otillräckliga klädsel, hans avskildhet och ensamhet och inte minst Johannes Gudsfruktan och hängivelse till Gud - påminde människor om den store och mäktige profeten Elias som väntades återkomma. Elias återkomst var ett tecken på Messias snara antågande.

Söndagsbetraktelse 1 december 2019

Som det var i Noas dagar, så och i våra dagar; man äter och dricker och gifter sig, med andra ord; man söker lyckan. Men människan upplever igen och igen en otillfredsställande längtan. För det mesta söker hon lyckan i det naturliga och världsliga där vår inneboende längtan efter lycka aldrig kommer att kunna tillfredsställas  mer än för några ögonblick; så länge jag äter glassen jag längtade efter, är jag lycklig, men när den är slut (eller under det att jag fortfarande äter den) är längtandet efter nåt annat åter i språng!

Söndagsbetraktelse 24 november 2019

Jesus Konungen blev korsfäst och folket stod och såg på… där fanns förstås också de som inte bara såg på men som aktivt bidrog till korsfästelsen. På anslaget ovanför honom stod det att han som hänger där, är Konung, det som var skrivet på anslaget rimmade illa med vad de som stod där såg. Han ser ut som en förlorare, någon som har förlorat all makt och kraft. Men människors bedömanden slår ofta fel, också denna gång, inte bara därför att den korsfäste inte var kriminell, inte heller var han hädare - men också därför att han fortfarande var i totalt utövande av sin kraft och av sin makt!

Söndagsbetraktelse 17 november 2019

Vid Kristi andra ankomst - ska Han finna tro på jorden..ska Han finna den tro Han gav oss? Även om vi inte vet när Hans ankomst blir så ska det ske plötsligt. ”Jag kommer snart”, säger Herren och ändå vet vi att Hans ”snart” kan vara hur långt som helst. Eller hur kort som helst. "Före Kristi ankomst måste Kyrkan gå igenom en sista prövning som ska få många att vackla. En religiös villfarelse som erbjuder människor en skenbar lösning på deras problem till priset av avfall från sanningen.."

Söndagsbetraktelse 10 november 2019

Folk gifter sig och får familj och så lever vi vidare på jorden. Men det är tron på uppståndelsen som ger liv till den förpliktelse som äktenskapet innebär. Tron på uppståndelsen ger mening till, och förklarar varför en familj vill kämpa sig igenom motstånd, barriärer och svårigheter - och växa, leva! Uppståndelsen ger mening och ljus till äktenskapet.

Söndagsbetraktelse 3 november 2019

Sackaios längtade att komma ut ur det han fastnat i... han hade  krävt människor på pengar ganska länge vid det här laget...Sackaios hade trasslats in i en väv av syndens hopplöshet, han ville ut, men hur? Vad skulle han göra istället? Nu fanns där en gnista av hopp i själens vrå. En lite låga, flämtande, svajande och svag, förde honom upp i trädet för att se på Jesus...han ville komma nära Honom, falla på knä och ropa; ”Herre förbarma dig”!

Söndagsbetraktelse 20 oktober 2019

Att söka sig rikedomar och/eller inflytande, kan ofta, som i domarens fall, lätt ta oss bort från Gud. Istället så är ödmjukhet och även svårigheter  ofta en öppning till att komma närmare Gud. I vår styrka behöver vi inte någon, i vår fattigdom är vi i behov av andra. Att be till Gud är att behöva Honom. I bön lär vi oss att förhålla oss till Gud; vi lär oss att lyssna och att tala till Honom; vi lär oss att låta oss bli älskade av Honom och vi lär oss att älska Honom.

Söndagsbetraktelse 13 oktober 2019

Vi gör misstag, handlar själviskt, syndar och felar… det lägger sig så sakteliga likt ett täcke eller ett töcken över våra hjärtan och hjärnor, och vi ser oklart. Andlig blindhet. Oftast vet man inte med sig att man är andligt blind; skulle man veta det skulle man inte längre vara bind. Det är faktiskt nödvändigt att be Jesus om att få gå i Hans ljus, be Honom att Han uppenbarar för oss vår blindhet. Den som vill ta emot en annan - måste bereda plats för denne - så också om vi helhjärtat vill ta emot Jesus; bered plats för Honom.