Marias Lamm

Dies irae - Vredens dag

”Jag är Grinden”. Han är inte en stängd Grind men en grind genom vilken vi kan gå in och ut och finna bete. Han är Bröd för att vi ska äta Honom, Han är Vinranka för att vi i Honom ska kunna ge söt frukt, pressade druvor som glädjer hjärtat. Hans Kyrka är Hans älskade Brud som Han givit sitt liv för, och i denna, Hans mystiska kropp, går Hans liv vidare, till tidernas slut.

Söndagsbetraktelse 15 november 2020

Vi är fortfarande på Olivberget med Jesus och Hans lärjungar. Jesus talar om den sista tiden, hur vi ska se på himmelriket och hur det ska tas emot. Tjänarna i dagens text är vilka människor som helst, de har fått ett uppdrag av Gud som ska fullbordas under deras tid på jorden. Allt handlar om förberedelsen för klivet in i evigheten.

Söndagsbetraktelse 25 oktober 2020

Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa står det i första raden av dagens text. De var svarslösa därför att Han hade övertygat dem om att det är sant att människan ska uppstå från de döda. Därför är Gud en Gud för de levande. Vem är levande?, kunde ha varit den lag-lärdes fråga men istället frågar han Jesus vilket är det största budordet.

Söndagsbetraktelse 13 september 2020

Hur visar vi vår tacksamhet till Gud? Den heliga Eukaristin är ”Tacksägelse”. Jesus tog brödet, tackade Gud och sade ”Gör detta till min åminnelse. Jesus ber oss att minnas Honom i Eukaristin. Där - som alltid och överallt - har vi svårt att uppfatta Hans Gåva, Gåvan är för stor, våra små hjärtan rymmer den inte, inte heller vårt förstånd kan gripa tag om denna Tacksägelse. Kristus håller inte någonting tillbaka, Han behåller inte någonting för sig själv men ger allt till oss i en kärlek som helt enkelt övergår vårt förstånd!

Söndagsbetraktelse 6 september 2020

Genom vårt dop tillhör vi Kristi kropp. De döpta har ett hem som är Kyrkan, vi delar samma Bröd för vi delar samma tro, den tro som är Kyrkans lära. Vi är en kropp i Kristus. Hur ofta det händer att vi skulle ha talat eller borde tala med en vän i enrum om det som denne sårar oss i, eller gör oss tveksamma i, förvirrar oss med, blir alienerad ifrån… Det är till lärjungarna Jesus talar. Apostlarna blev, genom Jesu stora kärlek och nåd, präster. I texten ger Han dem ett löfte om något som ska aktualiseras efter Pingst då Jesus ska införliva dem med Hans Ande.

Söndagsbetraktelse 23 augusti 2020

Petrus och Apostlarna tjänande urkyrkan och skapade plats i kyrkan för var och en av oss. Petrus är en av de tolv, en av Kyrkans pelare. Han är den förste av tolv. På Jesu fråga "vem säger ni att jag är", svarar Petrus: ”du är Messias! Messias, den ”smorde”, ska komma för att frälsa världen genom Israel, och hans frälsning skulle sträcka sig till hedningarna. Enligt Jesaja är Han Guds tjänare, den lidande tjänaren. Den Helige Anden är över Honom och hans rike är ett rike grundat på ödmjukhet.

Söndagsbetraktelse 16 augusti 2020

Gud har från tidernas början valt Israel till att vara det land varifrån världens frälsning skulle komma. Det gamla testamentet är vår frälsningshistoria. Från syndafallet genom Patriarker, domare, kungar och profeter ser vi hur Gud har förberett världen för Messias ankomst. Israel visste att de var det utvalda folket och att från dem skulle Frälsaren, den Smorde, komma. Efter att det Judiska folket skulle ha överlämnat sig till Jesus, som ju är den Messias de väntade på, skulle frälsningen nå hela världen genom dem.