Marias Lamm

Vår Fru av Fatima

Den Saliga Jungfru Maria uppenbarade sig sex gånger till tre små herdebarn i Cova da Ira, i Fatima Portugal. Den första uppenbarelsen var den 13:e Maj 1917 och den sista var den 13:e Oktober samma år. Barnen hette Lucia, Francisco och Jacinta, de var 9 respektive 7 och 6 år gamla vid denna händelse.Francisco och Jacinta dog några få år efter uppenbarelsen. Lucia, som vi 18 års ålder blev Ordenskvinna, fick under hennes vuxna liv fortsatta besök och uppenbarelser av Jesus och Maria.

Söndagsbetraktelse 17 mars 2019

Evangelisten Lukas har förberett oss inför Kristi förvandling på Tabors berg. Alldeles innan Jesus och lärjungarna kom till Tabor, dit Jesus gick för att be, hade Petrus besvarat Jesu fråga:”vem säger ni att jag är”, med orden: ” Guds Messias!”. Jesus berättade då, på en gång, vad det innebar att vara Messias; det innebar lidande, mycket lidande, ända intill döden. På tredje dagen,uppståndelse. Säkert förstod lärjungarna ingenting då men orden Jesus talade till dem lagrades i deras inre så att när den Helige Ande senare kom till dem, kom de ihåg Jesu ord och förstod dem.

Söndagsbetraktelse 10 mars 2019

Frestelser kommer alltid att nästla sig in i våra liv - må vi aldrig vara den genom vilken någon frestelse kommer till en annan människa. Jesus visar oss hur oerhört väsentligt det är att bli starka i vårt inre så att vi kan borsta av oss djävulens frestelser ögonaböj! Jesus lät sig frestas utifrån men inom Honom var Han beständig, Hans sinne var riktat till Gud. Hans agerande var enbart i syfte av vad som kunde tjäna Gud. Synd är ett ont; det onda är frånvaron av det goda. Synd är ett moraliskt ont, ett handlande som inte är i överensstämmelse med människans förnuft präglat av Guds lag.

Söndagsbetraktelse 3 mars 2019

Jesus börjar med att tala om syn och avslutar sin undervisning med att tala om ord. Han undervisar och förbereder sina lärjungar för deras mission och evangelisation. Först måste de bli formade; att ha mött Jesus räcker inte. De måste kunna ta del av Hans tankar, Hans sinne, Hans lära. Kristus formar deras tänkande.