Marias Lamm

Söndagsbetraktelse 6 oktober 2019

Tro, vars frö vi tar emot vid vårt dop, växer i takt med hur vi utövar eller lever tron i våra liv. Hinder, som kommer utav bundenhet till sitt ego,till världen eller till djävulen, är hinder, stora som berg, och kan inte tas bort förutom genom tro; inte av egen styrka, inte av egen smarthet, inte av makt och egen kraft men av Guds Ande. Överlämnande till Jesus i ödmjuk bön om att få bli befriad från sig själv, från ens världslighet, eller från spåren som finns i en själ där djävulen varit verksam genom synd, är ett arbete som bara Gud kan utföra i en lydig själ.

Söndagsbetraktelse 29 september 2019

Dagens text visar oss att det inte är det här livet som är det viktigaste, men det eviga livet. De som lider och hungrar ska bli tröstade och mättade... Jesus kallar oss att hjälpa den svage, Han lär oss att öppna våra ögon för den andre, att lyfta  våra ögon bort från oss själva. Han lär oss att om vi inte gör det kommer vi att få ta del av Guds rättvisa, som t.ex. den rike mannen i dagens berättelse fick göra.

Söndagsbetraktelse 15 september 2019

Igår firade kyrkan Det Heliga Korsets upphöjelse, Festen följs av ”Mater Dolorosa”, Jungfru Marias Smärtor den 15: September. Bägge dessa Fester har en lång historia och det är värt att meditera på deras innebörd. September månad brukar vara dedikerad till Vår Fru av sju sorger, vilket hjälper oss att komma henne närmare, att stärka våra band till henne genom att betrakta hennes lidande.

Söndagsbetraktelse 1 september 2019

” När du bjuder på middag bjud då inte dina vänner, bröder, släktingar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning, bjud istället de fattiga...”. Så gör Jesus med oss, Han bjuder oss alla: fattiga, eländiga, själviska, syndfulla.. Eftersom Jesus älskar, vill Han alltid vara med sin älskade. För att vi ska kunna vara med Honom och leva nära Honom alltid och överallt, har Han genom att ge sig själv som Offer, också kunnat göra sig till ett litet bröd, som vi kan äta och genom det förena oss med Honom på ett helt unikt vis!

Söndagsbetraktelse 25 augusti 2019

..är det bara några få som blir frälsta? Jesus är på väg till Jerusalem vilket är detsamma som att säga att Han är på väg till sitt lidande. Han går på vår jord för att visa oss vägen till Fadern: korsets väg. Inte bara för att visa oss vägen till Fadern men för att göra det möjligt för oss att gå på den vägen och att komma fram till Fadern.

Söndagsbetraktelse 18 augusti 2019

Profeten Jeremia är en utmanande profet, som ju alla profeter är. Man ville hålla profeterna långt ifrån sig, bort från människors dagliga liv, det enklaste sättet att göra så var att låta profeterna lida förföljelse. Profeterna talade för Gud. De ord Gud givit dem att tala, förde de vidare, oförändrat, till folket. På så sätt tog profeterna Guds plats, och fick så lida för Gud, lida för Guds sak.

Söndagsbetraktelse 11 augusti 2019

Människan är skapad för Gud. Skapad för evig kärlek. Men hon föds in i en värld där hon kommer att möta, på mycket nära håll, åtråvärda lockelser som för henne bort från det hon är skapad för. Hjärtat söker ständigt att fyllas, den söker sin väg fram till målet av sin längtan vilket kan vara vad som helst, men enligt hjärtats egna värderingar, måste det vara något gott.Vi klamrar oss fast vid det ”goda” och blir bundna till det.

Söndagsbetraktelse 4 augusti 2019

”Att vara rik inför Gud”.. är ord laddade med skönhet och sanning, ”att vara rik inför Gud”, är vad livet handlar om. Att vara rik inför Gud är att vara älskad av Honom…att bli sedd av Honom …Han gör den fattige som ropar på Hans Namn, rik, för den fattige gör Gud mäktiga verk med sin arm -…men den övermodige får klara sig ensam… att vara rik inför Gud är att vara fattig i anden, en ringa tjänare eller tjänarinna.