Homepage

Gråbröderna

 

Rispåse 2021. Ett stort tack

För världen i tiden - en film om Timmarnas liturgi

Video från Stockholsm Katolska Stift

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Den marxistiska mentaliteten är en osynlig nattlig gäst

Politiseringen av Svenska Kyrkan är inte grundproblemet eftersom kristna deltar i uppbyggandet av det civila samhället. Man missar poängen om man angriper den avgående ärkebiskopen Jackelén för att vara världsligt politiserande. Hon är teolog, inte politiker. Hon har gjort rätt som lagt sig i! Det är som teolog och kyrkoledare hon förstås, bedöms och koms ihåg.

Guds ord måste uppfyllas

I Johannesevangeliet för mässan på torsdagen i fjärde påskveckan säger Jesus, efter att ha talat om apostlarnas skyldighet att ”tvätta varandras fötter” (13:14), att han vet vilka av dem han utvalt och att det han sagt om den ödmjuka tjänargärningen att tvätta varandras fötter inför måltiden inte kommer att gälla dem alla.

Att döda en anhörig

I Bibeln läser vi ett litet antal berättelser som skulle kunna sägas handla om ”att döda en anhörig”. Kain dödar sin bror Abel, Abraham är på väg att av lydnad till Gud döda sin son Isak, men förhindras att göra det av Gud.
Stiftsungdomsdagarna 2022

 

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Predikan 6 Påsksöndagen 2022

En skymt och en försmak av himlen. Det talas sedan länge inte mycket om himlen, inte ens i kyrkan. Några skulle kalla det en flykt från uppgifterna på jor­den. Andra skulle säga att det inte går att säga något. Kan vi föreställa oss himlen? Kan vi veta något om himlen? Något som inte ba­ra är dröm­mar och fan­tasier? I dagens andra läs­ning hörde vi ett utdrag ur bibelns sista bok, Johan­nes up­pen­­barel­se.

Predikan 6 Påsksöndagen 2022

Att bevara Jesus ord vaccinerar dig – och Kristi Kyrka – mot två farliga tankevirus. Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium talar Jesus om Guds Treenighet. Den förklarar nämligen vem Jesus är och hur hans röst samtidigt är rösten hos den som har skapat allt, upprätthåller allt, och vet vad allt, också vi och våra liv, har för mening. Vårt kristnalivsprojekt är inte att hitta på vår egen mening utan att söka Guds vilja och allt bättre försöka omfamna och förverkliga den i våra liv.

Kortpredikan 21 maj 2022

Evangeliet förs ständigt vidare, men väcker också ständigt mot­­stånd. Genom en dröm kallas Paulus att passera en gräns. En makedonier ber honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss”. Paulus lyder ”ge­nast” – som när Josef vak­nar upp ur drömmen. Evangeliet tar steget över till Europa.

Kortpredikan 20 maj 2022

Ett nytt rike har landat i historien. Mitt bland andra riken, folk och län­der. Ett rike som inte styrs av andra makter utan följer egna lagar – den heliga Kyrkan. Redan i början ställdes hon inför en fråga som hotade att splittra hen­ne. Borde inte också hedningarna omskäras och följa Mose lag? ”Någ­ra” hade handlat ”utan uppdrag” och spridit oro och förvirring. Lukas beskriver hur kyrkan fin­ner lösningen och be­varar enheten.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

Krigets långa svärd och dess slut

I 2000 år har vi kristna firat Herren Jesu påsk i glädje och tacksägelse för Hans seger över syndens makt och döden. I lika lång tid har våra bröder och systrar försökt förstå tidens växlingar mellan blomstrande andlig kultur och ett ont herravälde som kastat människor i brinnande ugnar och förgjort dem.

Buden, föreskrifterna, samvetet, synden, bikten och boten

Barnens uppfostran i det katolska äktenskapet är den viktigaste av alla frågor som de gifta lever med. Barn och familj, det vanliga mänskliga livet med arbete, kamp och uthållighet, är de giftas vardagsliv och det som fyller dem med glädje och stolthet. Många gånger behövs också bön om hjälp att leva ”rättfärdigt”, så som det till exempels sas i evangeliet av Lukas om Johannes Döparens föräldrar: ”De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter” (Luk 1:6).

Det sanna vittnesbördet och illusionerna

I S:t Johannes evangelium läser vi att det som kommer ovanifrån ”står över alla” (3:31). Det är inte bara ett religiöst-naturvetenskapligt påstående utan särskilda konsekvenser. Det har i själva verket en avgörande betydelse för alla människor som levt, lever och skall leva på jorden. Johannes ord är inte hans egna, utan Guds. Han är ett av Gud utvalt vittne. Han själv har tagit emot Ordet och han själv förmedlar Ordet som ett vittne. ”Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta” (3:34).
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige