Franciskanskt Andligt Bibliotek

Franciskanskt Andligt BibliotekGråbrödernas s.k. Andliga Bibliotek består av texter som är publicerade i häften och delas ut i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping, där Gråbröderna verkar som själasörjare.

Det är bl.a. texter vi använder i liturgin för novenor och särskilda böner vid olika tillfällen under kyrkoåret.

Det är också texter som avses för den privata andakten och för fördjupande i den katolska tron.

Många av dessa texter är tagna ur AMP:s böcker (Ave Maria Publikationer - som är Gråbrödernas eget förlag). De böcker som hittills har publicerats är:

Mina Rosenkransböner år 2004, De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus (Heliga Birgittas femton böner) år 2004, Manual (för medlemmar i Förebedjarna, Militia Immaculatae, Josefsbrödraskapet, Jesusbarnets av Prag Hedersvakt, Andlig Adoption, samt Skapular- och Medaljböner) år 2008, Den Heliga Manteln (böner till Helige Josef) år 2009 samt Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma år 2009. Samtliga böcker (totalt 30 000) är utdelade och finns inte längre att rekvirera från vårt förlag.

Ni kan fritt ladda ner samtliga texter som PDF eller DOC.

Vår förhoppning är att fler texter ska kunna delas ut i bokform, men för det behövs pengar och i de flesta häften finns en liten vädjan på slutet om ekonomisk bidrag från dem som använder sig av våra texter. 

Vill du bidra till kostnader för Ave Maria Publikationer skriv: AMP, vill du ge bidrag till utrustning mm för Katolsk horisont, skriv: 

Horisont.

Gud välsigne varje välgörare och givare!

Swish 123 291 73 26 eller Bankgiro 5061-1318 (Gråbröderna Jönköping)

                                                                                             Frid och allt gott

                                                                               Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

                                                                                        Ansvarig utgivare AMP

Franciskanskt Andligt Bibliotek

Franciskusnovenan. Novena inför Helige Franciskus Högtid

Novena inför Helige Franciskus Högtid
Novenor inför någon särskild högtid eller för ett särskilt böneämne har sitt ursprung i Guds Moders bön med apostlarna nio dagar före Pingstdagen. En novena behöver inte vara nio dagar, men själva bönen eller andakten ska bes nio gånger: under nio dagar, nio timmar eller nio gånger. Denna novena vill ära Helige Franciskus av Assisi, vars fest firas 4 oktober varje år.

Franciskanska Jubileer: Den Stadfästa Regeln från år 1223

Den Stadfästa Regeln från år 1223
Franciskanbröder från de tre familjerna i hela världen följer denna ordensregel från 1223. Varje ordensfamilj har dock s.k. konstitutioner som reglerar hur man lever enligt regeln, men regeln är densamma för alla oss bröder i s.k. Första Orden som består av Conventualfransiskaner (Gråbröder), Franciskanerna OFM samt Kapucinerna.

Rosenkransens historia

Rosenkransens historia
De flesta katoliker ber den s.k. Dominikanska rosenkransen med fem dekader och lika många s.k. hemligheter (olika aspekter av Kristi och Marias liv) men det finns fler traditioner hur man ber denna repetitiva form av bön, exempelvis den Franciskanska kronan och den Birgittinska rosenkransen. Utvecklingen till det sätt vi ber Rosenkransbönen idag har tagit lång tid och man anser att början var lekmännens önskan att be de 150 Psaltarpsalmerna likt munkarna i klostren. Detta var i alla fall inspirationen.

Helige Nicolaus av Myra

Helige Nicolaus av Myra
S:t Niclaus av Myra är ett älskat helgon både i Väst och i Öst och för ortodoxa kristna kallas han för “Undergöraren”. Många påstår att han är förebilden för jultomten, men framför allt är han föredöme för ett sant kristet liv i kärleken till sanningen och till nästan.
kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek