Homepage

Gråbröderna

 

Rispåse 2021. Ett stort tack

För världen i tiden - en film om Timmarnas liturgi

Video från Stockholsm Katolska Stift

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Det finns en hemlighet i varje lycklig familj som är en nådens vitamininjektion i Kyrkan och samhället

När nu vårt katolska stift samlar sina mänskliga resurser för främjande av den kristna familjen och äktenskapet skulle jag personligen, för min egen del till att börja med, försöka inmuta tre områden av betydelse för unga katolikers formation till äktenskap och tre områden som försök att identifiera utmaningarna i vår egen aktuella tid.

Den katolska katekesen

På svenska kom den av påven Johannes Paulus II 1992 godkända katekesen ut i översättning av msgr Lars Cavallin 1996 (på bokförlaget Catholica, 600 sidor) som på kort tid gjorde en enastående insats för Kyrkan i Sverige.

Humanae vitae – det profetiska budskapet

Det är i år 54 år sedan S:t Paulus VI gav Kyrkan och alla människor av god vilja sin encyklika om moralen i äktenskapet. Den förklarar också den moraliskt korrekta möjligheten att av välgrundade skäl försöka undvika att få ett barn, eller ett barn till, i äktenskapet. Att barn och makarnas förening i ömsesidigt ansvar och trohet är inskrivet i lagen om äktenskapets förbund är huvudtemat i rundbrevet. Alla gifta par kommer av förnuftiga skäl alltid till slut att behöva ta ställning till antalet barn de vill ha i sitt äktenskap.

Byråkratisk inspiration – i Kyrkan?

Utvecklingen ser likadan ut inom vården, polisen och universiteten. Har turen kommit till kyrkorna, till Katolska kyrkan? Problemen inom framför allt vården och polisen är den av byråkrater producerade mängden av strategier och styrdokument. Det går inte att komma ifrån dem. Man har målsättningar som i och för sig verkar rimliga men för att lyckas måste en konsensuskultur komma på plats först. Det går att i sammanträdesform instämma i att man bör eftersträva att fler kommer in i verksamheten och hjälper till att utöka den. Kan det gälla kyrkorna?  Fler aktiva! Hur?

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Kortpredikan 25 mars 2023, Jungfru Marie Bebådelsedag – Herrens Bebådelse

Det kan verka förvirrande att fira Bebådelsen mitt i fastan. ”To­nen” i dagens högtid ”låter” mera jul än fasta och påsk. Men bar­nets väg till påsken började redan i krubban. Tre gånger om dagen, när vi ber Angelus, påminns vi om dagens hög­tid. ”Vi som genom ängelns budskap fått veta att din son har blivit män­niska.” Bönen fortsätter: så att vi ”genom hans lidan­de och kors når fram till uppståndelsens härlighet”.

Kortpredikan 24 mars 2023

Få texter i Gamla Testamentet är så tydligt profetiska som detta kapitel ur Sa­lo­mos Vishet. Det målar en tydlig bild av Kristi påsk, men bilden är sedd med ”de gud­lö­­sas” ögon. Därmed avslöjas hur ondskan ”tänker”. Ond­­­skan rymmer en slags ”lo­gik”, men den är förvriden. De onda är utmanade av ”den rättfärdige”. I stället för att se och lära känner de sig ”skym­fade”.

Kortpredikan 22 mars 2023

Jesus har botat den lame mannen i Betesda. När han anklagas för att det skett på en sabbat går han ett steg vidare. Han säger att det är Fadern som verkar genom honom. Jesus jämställer sig med Gud. Den ultimata anstöten. De hade förstått Jesu anspråk rätt. Därmed blir också tragiken så enorm. Just i det anstötliga lig­ger det livgivande. ”Liksom Fa­dern upp­väc­ker de dö­da och ger dem liv, så ger också Sonen liv”.

Predikan 4 söndagen i fastan 2023

”Ljusets barn bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning”, säger Aposteln i brevet till efesierna. Det är något vi alla kristna blir medvetna om under vandringen i livet. Även om vi är syndare finns ett ljus inom oss som blir synligt genom Kristus som är vårt Ljus. Det skulle inte bli synligt om vi inte hade prövningarna att övervinna genom tron, hoppet och kärleken.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

Historien om våra äktenskap

Jag tror att man ska försöka tala om äktenskapet i Kyrkan som en historia snarare än som en samling katekeser. I äktenskapets historia möter vi Adam och Eva, Abraham och Sara, Isak och Rebecka, Jakob och Lea och Rakel, Sara och Tobias, Elisabet och Sakarias, Josef och Maria, och alla efter dem. Det är en lång historia utan slut.

Vad alla katolskt gifta och biktfäder bör tänka extra på

När man talar om äktenskapsproblemet måste man börja med Adams och Evas förlorade oskuld. Våra urföräldrar straffades: ”Stor ska jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du föda dina barn. Din man skall du åtrå och han skall råda över dig.” Till mannen sade han: ”Du som lyssnade till din hustru och åt av trädet jag förbjöd dig att äta av, förbannad skall marken vara för din skull.

I den sista tiden finns ingen äkta kärlek kvar

När man säger att man älskar någonting särskilt mycket bygger man upp relationer med andra som älskar samma saker och man ingår i en form av gemenskap. Att älska tidiga mornar vid sjön eller skogen mitt på dagen eller promenaderna i rosarierna eller målningar av van Gogh handlar visserligen om en varm och positiv känsla, men det är inte kärlek. Kärlekens natur är omvandlande. Människan genomgår en inre förvandling. Det är också hennes gudomliga kallelse.
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige