Kategori i Andligt Bibliotek: Alla Kategorier

Kategori i Andligt Bibliotek: Alla Kategorier

Franciskusnovenan. Novena inför Helige Franciskus Högtid

Novena inför Helige Franciskus Högtid
Novenor inför någon särskild högtid eller för ett särskilt böneämne har sitt ursprung i Guds Moders bön med apostlarna nio dagar före Pingstdagen. En novena behöver inte vara nio dagar, men själva bönen eller andakten ska bes nio gånger: under nio dagar, nio timmar eller nio gånger. Denna novena vill ära Helige Franciskus av Assisi, vars fest firas 4 oktober varje år.

Franciskanska Jubileer: Den Stadfästa Regeln från år 1223

Den Stadfästa Regeln från år 1223
Franciskanbröder från de tre familjerna i hela världen följer denna ordensregel från 1223. Varje ordensfamilj har dock s.k. konstitutioner som reglerar hur man lever enligt regeln, men regeln är densamma för alla oss bröder i s.k. Första Orden som består av Conventualfransiskaner (Gråbröder), Franciskanerna OFM samt Kapucinerna.

Rosenkransens historia

Rosenkransens historia
De flesta katoliker ber den s.k. Dominikanska rosenkransen med fem dekader och lika många s.k. hemligheter (olika aspekter av Kristi och Marias liv) men det finns fler traditioner hur man ber denna repetitiva form av bön, exempelvis den Franciskanska kronan och den Birgittinska rosenkransen. Utvecklingen till det sätt vi ber Rosenkransbönen idag har tagit lång tid och man anser att början var lekmännens önskan att be de 150 Psaltarpsalmerna likt munkarna i klostren. Detta var i alla fall inspirationen.

Helige Nicolaus av Myra

Helige Nicolaus av Myra
S:t Niclaus av Myra är ett älskat helgon både i Väst och i Öst och för ortodoxa kristna kallas han för “Undergöraren”. Många påstår att han är förebilden för jultomten, men framför allt är han föredöme för ett sant kristet liv i kärleken till sanningen och till nästan.

Gud Fader - Böner och Andakter

Treenigheten
Augusti månad är enligt katolska tradition - om än inte så utbredd som andra devotioner - till Gud Fader. Här är en samling av privata budskap, böner och andakter som är särskilt lämpade för augusti månad. Enligt en visionär är vi inbjudna till att särskilt fira den 7 augusti eller första söndagen i augusti månad som “Hela mänsklighetens Faders fest”. Den Katolska Kyrkans hierarki har dock inte officiellt godkänt detta firande för liturgin.

Firandet av den Helige Antonius av Padua

Helige Antonius av Padua
S:t Antonius av Padua föddes i Portugal men har sin grav i Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) klosterkyrka i Padua, där han också avslutade sitt heliga liv. Bland de traditioner som växt fram i firandet av helgonet finns en Tredicina (Trettondagars bön), välsignelse av Antoniusliljor och Antoniusbröd. I detta häfte finns texterna på svenska som används av Gråbröderna i Sverige.

Helige Antonius av Padua

Helige Antonius av Padua
Helige Antonius av Padua (dock född i Portugal) är ett av Katolska Kyrkans och Franciskanordens mest älskade helgon. Helgonet blev bestulen av sin bönbok (Breviariet) och detta blev upphovet till att man ber om S:t Antonius förbön när man förlorar allt från glasögon, nycklar till förlorad nåd! Men helgonet är också en stor inspiration till heligt liv: “Den som endast söker och önskar det som är heligt, är redan helig!” Något för oss alla att tänka på…
kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek