Kategori i Andligt Bibliotek: Sakrament och Sakramentalier

Kategori i Andligt Bibliotek: Sakrament och Sakramentalier

Andakt att be vid gravar

Andakt att be vid gravar
Under november månad brukar vi särskilt besöka våra nära och käras gravar. Även om de är begravda på annan begravningsplats ute i världen, kan man med fördel besöka närmaste kyrkogård och be för de avlidnas själar. Detta är även till gagn för de närmaste som jag vill be för.

Inför Evigheten

Inför Evigheten
Vad ber vi vid en dödsbädd? Vad säger vi nu när döden inträffat? Om inte präst eller diakon kan komma till dödsbädden, vad gör vi då? Här finns förslag för böner och andakt att be hos den döende och när vår kära familjemedlem, släkting eller vän har dött. Detta häfte är inte utgivet av KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) utan är den text som används i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping.

De Sjukas Smörjelse

De Sjukas Smörjelse
De Sjukas Smörjelse är ett av Katolska Kyrkans sju sakrament och det finns ofta missförståelse bland katoliker när detta sakrament ska tillämpas. Många tror att det är i sista stunden (och tyvärr även när personen redan är död!). Men de Sjukas Smörjelse borde tas emot vid allvarlig sjukdom, inför svårare operationer och med jämna mellanrum vid hög ålder. Naturligtvis finns de som frågar om de Sjukas Smörjelse vid influensa! Då har man gått för långt! Här finns Kyrkans lära om sakramentet och riterna. Det kan vara bra att veta hur Sakramentet firas och tillämpas, för det anger vad vi tror om det.

Den Heliga Mässan

Den Heliga Mässan
Mässan är det kristna livets källa och höjdpunkt även enligt senaste konciliets undervisning. Det är i Mässan som den fullkomliga bönen uppfylls: tillbedjan, tacksägelse/lovprisning, gottgörelse och åkallan. Men alla kan inte delta i Mässan regelbundet på grund av avstånd, sjukdom, ålder etc. men i detta häfte finns en s.k. Mässandakt i vilken man ber om nåden att andligen delta i alla Mässor som firas i hela världen för alla människors frälsning och till Guds större ära.

Liturgi och Andakt

Liturgi och Andakt
I S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping använder vi oss av följande häfte som innehåller texter som används mer eller mindre dagligen för Mässan, Rosenkransen och övriga andakter. Häftet har hjälpt församlingen att spara på Cecilia-boken när den inte behövs för att sjunga psalmer. Andakter för onsdagar (Guds Moder av den Ständiga Hjälpen) samt första fredagar och lördagar används regelbundet i vår kyrka.
kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek