Marias Lamm

Söndagsbetraktelse 14 februari 2021

Vi har nyligen firat Vår Fru av Lourdes. När Jungfru Maria, 1858, uppenbarade sig för den 16:e gången, till den enkla bondflickan Bernadette, frågade flickan Jungfrun Maria, som hon hade gjort vid de tidigare besöken, vad den vackra och leende kvinnan hette. Maria svarade henne: ”Jag är den Obefläckade Avlelsen”. I december 1854 hade Kyrkan definierat Marias Obefläckade Avlelse som helt och fullt godtagbar, en, sedan länge Kyrkans tro, hade nu blivit dogm.

Söndagsbetraktelse 7 februari 2021

Ljusets Fest. Vår tro är ett mysterium som bär Guds plan, en frälsningsplan som utvidgas i liturgin, särskilt i Eukaristin, där Kristi verk, Frälsningsverk, fortsätter att bli genomförd. Guds plan är vår frälsning. Vår frälsning är i Kristus; Hans frälsning pågår ständigt i Liturgin utförd i templet: Kyrkan. Den enda platsen där vi kan finna den verkliga närvaron av Förmedlaren mellan Gud och människa är i den Katolska Kyrkan. Jesus Barnet är framburen i templet av Maria, skimrande klar lyser hon i hennes lydnad till Fadern. Varje barn, varje människa är Guds verk och måste ges till Gud.

Söndagsbetraktelse 31 januari 2021

Markus evangeliet framhåller kampen mellan Jesus och Satan. Därav många exorcisms i hans Evangelium. Vid Jesu korsfästelse binder Jesus Satan och övervinner därmed den ondes rike. Jesus har kommit för att befria människan från den ondes herravälde. Om hon samarbetar med Kristi nåd kan hon befria sig från synden och från evig död, till ett evigt liv i Gud.

Söndagsbetraktelse 3 januari 2021

Om ordet ändå tog kött i oss. Om ordet fick liv i oss. Om vi fick liv i ordet, liv av ordet. Ordet som blev kött och bor bland oss. Ordet som tog kött och blod och blev föda för oss. Ordet som ger oss liv - och det livet är vårt ljus. Ljuset delar inte plats med mörkret och mörkret försvann när Ljuset blev kött. Men för de som inte tog emot ljuset försvann inte mörkret.

Söndagsbetraktelse 20 december 2020

Vi bör som Maria styra vår längtan enligt Guds ord. I alla konflikter måste vi komma ihåg att ingenting är omöjligt för Gud, och under det att vi läser och hör Hans löften låta vår längtan och våra planer bli till en enda bön: ”Se, Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt”.

Söndagsbetraktelse 13 december 2020

Johannes är sänd av Gud...han är den första Martyren. Samtidigt är han Gamla Testamentets sista profet. Han är Brudgummens vän, vittnet till Ljuset... Johannes som är Advents Skydds Helgon, ropar: ” Se, Han kommer; där är Han!” Vem, idag, ropar och pekar: ”Han är här”!? Gud sänder människor för att verka och tala i Hans Namn.

Söndagsbetraktelse 6 december 2020

Gud gav löftet till Israel att Han skulle sända en ängel att bereda vägen för Messias. I Johannes Döparen är det löftet uppfyllt. Det är både viktigt och fascinerande att beskåda Johannes Döparen och att lära sig av honom. Han är så vacker, ett gnistrande ljus! Hans röst ekar genom tiderna, lika starkt nu som då.

Söndagsbetraktelse 29 november 2020

Han kommer inte bara när vi minst anar det, men också på det sätt vi minst anar.. Herren söker och prövar oss. Han återspeglar våra inre gömmor där vi kanske ännu inte är renade, befriade – redo för att ta emot Honom. Som t.ex. de flesta i Israel, även då de var kunniga i Skrifterna och uppfyllde vad lagen krävde, kände de inte igen sin Herre när Han plötsligt stod mitt ibland dem! Vaka!

Söndagsbetraktelse 22 november 2020

Härlighetens tron är korset, korsfästelsen och uppenbarelsen att Jesus är Konung, är intimt förenat. Sanningen som inte var acceptabel ledde till korset. Det var Pilatus som frågade ”sanning, vad är det”?, men hans rädsla för människors misstycke omgav honom som ett töcken och han kunde därför inte snappa upp svaret: att Jesus är Sanningen; att Sanningen är Någon.