Bloggar

David använde små medel för att få kolossen på fall

Som trogna katoliker hävdar vi konsekvent att det sexuella livet hör hemma uteslutande i äktenskapet och att barnen är en rikedom som gör föräldralivet meningsfullt och lyckligt även om motgångar och sjukdomar drabbar oss. Vi lever efter normen att livet ska komma till på naturligt sätt och att familjeplaneringen med antal barn är makarnas egen sak i trohet mot den etiska lagen i äktenskapet.

Finns det en segrare på aborternas slagfält?

Vad reaktionerna på den amerikanska högsta domstolens beslut att avskaffa den federala aborträtten visar är att det aldrig funnits, och inte kan finnas, fullt allmänt stöd för den gravida kvinnans domsrätt över sitt barn. Det förefaller klart och tydligt att motståndet mot aborterna hela tiden varit större än vad president Biden och talmannen Pelosi och andra aktivister velat hävda. Att ett stort antal delstater förväntas genomföra ändringar i sina abortlagar är tecken på att medborgarna levt under den federala abortlagen från 1973 under tyst protest

Familjeåret synodalt

”Glädjen att älska” – påve Franciskus’ apostoliska uppmaning Amoris Laetitia (AL, 2016) efter de två synoderna 2014 och 2015 om familjerna – låter sig inte arkiveras som ”färdigbehandlat”, eftersom det i högsta grad är ett levande dokument. Frågan är vad som kommer att sägas över predikstolarna och hur den mottas i den tuffa verkligheten.

Det ofödda barnens limbo

Jesus lär ju i det nattliga samtalet med Nikodemos (Joh 3:3-5) att ingen kan se Gud utan att ha blivit döpt i Ande och vatten. Ordagrant säger Han: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike”. I den slutliga utsändningen av apostlarna innan Jesus lämnar dem, säger Han: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matt 28:19-20).

Det katolska ”Kyrkans lära” och det protestantiska ”Tron allena” – samma fundamental option?

Med ”Kyrkans lära” menar vi som katoliker inte bara trosbekännelsen utan allt som följer av läran om Guds människoblivande i Jesus Kristus. Att bara omfamna ”läran” som ett existensiellt ställningstagande är i grunden en emotionell-konfessionell bekännelse utan konsekvenser i alla etiska och sociala frågor.

Guernica 1937 och Mariupol 2022

En hel värld skakas av rapporterna om bombningarna mot civila i den ukrainska staden Mariupol med början den 18 mars 2022. Krigsbrottet påminner om det skoningslösa överfallet med bombflyg över den baskiska staden Guernica den 26 april 1937 under det spanska inbördeskriget. Pablo Picassos målning, som nu finns i Reina Sofia muséet i Madrid, Spanien, är en av konsthistoriens mest kända politiska protester.