Bloggar

Sagan om rödluvan och vargen - del 2

Också från Kyrkans sida betonades jämbördigheten mellan man och hustru i takt med den politiska utvecklingen. Edith Stein är en till kyrkan konverterad judinna som utformat en katolsk feminism som är för alla tider. Hon är martyr för rätten att tillhöra en ras och ett vittne om korsets vishet och förlösande kraft. Problemet med den gamla traditionella familjesynen i praktiken var att kvinnan på olika sätt skulle frigöras från hemmets uppgifter för att ha arbete utanför hemmet och överlåta barnens uppfostran allt mer till samhället som satsade på att inrätta förskolor med kvalificerad personal och med delad föräldraledighet under ett antal år.

Sagan om rödluvan och vargen - del 1

Människor i Kyrkan, även i ansvarsfull ledning, har alla påverkats av det samhälle de växt upp i och formats av. Först genom studier av kyrkohistorien och samhällsutvecklingen står det full klart hur de lagliga förändringarna i relationen stat – familj påverkat det kristna vardagslivet och de troendes möjligheter att leva sin kallelse i äktenskapets sakrament med fostransanvaret för barnen. Hela den nya situationen inverkar också på det pastorala arbetet för familj och äktenskap.

Ditt lilla hörn av frihet

När vårt privatliv blir mer och mer inrutat av vad vi uppfattar som förpliktelser är det viktigt att hålla fast vid de öar, eller hörn, av frihet som är vår rättighet. De små sociala frihetsutrymmen som alltid måste finnas som en tillgång för alla är inte bara personliga andningshål utan i själva verket nödvändiga för värdigheten och utvecklingen som människa.

De utomäktenskapliga barnen fick leva

De utomäktenskapliga barnen fick leva – men på samhällets baksida. Cynismen i den av alla så omhuldade abortpraktiken är den att det anses vara en progressiv utveckling att de oönskade barnen (som ändå tas emot med kärlek) i den moderna upplysta tiden slipper de utomäktenskapliga barnens utanförskap och kamp att bli sedda och respekteras. Inte ens prinstitlar eller andra omtankar helar ju sveket!

De fyra ryttarna i Uppenbarelseboken

Vad säger Uppenbarelseboken? ”Och jag såg när Lammet bröt ett av sigillen, och jag hörde en av varelserna säga med hög röst som åskan: ”Kom!” Jag såg och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge, och en segerkrans gavs åt honom, och han kom fram som segrare och för att segra.

Ingen ekumenisk omprövning

Som luthersk kyrkoherde satt jag i början av åttiotalet i den lantliga prästgårdsidyllen och blickade ut genom fönstret på de fridsamma korna. Solen sken. Fåglarna kvittrade. Jag läste Limadokumentet. Jag blev euforisk! Ett dokument från Kyrkornas Världsråd som var i rörelse mot katolska kyrkan. Inte ens kvinnliga präster var längre en självklarhet.

Vad krävs omedelbart? Påtvingad graviditet är civilrättsligt alltid ett allvarligt brott

När det är ett levande faktum att en minderårig flicka blir ofrivilligt gravid genom våldtäkt är det ohederligt att utnyttja   tragedin och göra fallet till en politisk aktion för legal abort. Medierna fylls nu i dessa dagar av rapporter från USA där en våldtagen 10 årig flicka blivit gravid och lämnat sin hemstat Ohio för att göra abort i grannstaten Indiana som i vissa fall tillåter abort av fostret.

En ohederlig demonstration för lust och otukt

Det finns de som nu protesterar högljutt mot minskade abortmöjligheter. Man vill förhindra framtida angrepp på en existerande abortlag. Men att säga att det är en fråga om makten över sin egen kropp är en skenmanöver. Det finns nämligen ingen som ifrågasätter en kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp. Det finns inte något juridiskt eller lagligt problem med rätten till och över sin egen kropp.