Kristus Konungens Dag

Predikan på Kristus Konungens högtid 2017

Kära bröder och systrar, Under de senaste söndagarna har vi lyssnat till liknelser som handlar om att ta vara på Guds stora gåvor. Kanske minns vi liknelsen om mannen som ägde mycket men gav sina medarbetare förtroendet att förvalta talenter: ”Gör något bra med det du får och visa mig sedan vad du lyckats med, stort eller litet”, menade ägaren till talenterna. En liknelse man aldrig glömmer är den om brudtärnorna som väntade på Brudgummen som skulle leda dem in till bröllopsfesten. Hade de den olja som behövdes för att kunna hälsa Brudgummen med brinnande facklor? När vi hörde detta blev vi glada för vi insåg att vi genom dopets nåd bar detta heliga ljus inom oss.

Predikan på Kristus konungens högtid 2015

Men det stämmer inte. Han inte bara har Sanningen, han är Sanningen. Och den som hör sanningen, går fri, räddar sin själ, lever sitt liv på rätt sätt. Särskilt i sådana situationer har Gud något att säga oss i Bibeln som förklarar och upplyser. Berättelsen om Adams och Evas synd visar att det onda kommer av synden. Guds röst säger att vi måste kämpa mot frestelsen till synd genom hans nåd.