Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 november 2021. Vilket rike tillhör jag?