Diakon Göran Fäldt

Predikan Pingstdagen 2023

Kristus grundade sin kyrka på sin lärjunge Simon Barjona och senare aposteln Petrus: ”Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den” (Matt 16:18). Namnet Petrus betyder just klippa eller sten; ’dödsrikets portar’ syftar på dödens lärjungar, ondskans änglar och andar. Idag hör vi att den Helige Ande utgjuts över de församlade apostlarna (Apg 2: 2) och att det sker efter Kristi Himmelsfärd.

Predikan 7 Påsksöndagen 2023

Kära medkristna, Den sjunde påsksöndagen har tre huvudbudskap i valet av läsningar ur den Heliga Skrift: Det första: Att ha gemenskap som apostlarna i ständig bön är en bön vi delar med dem, och att Kristus vår Frälsare ”skall vara med oss alla dagar intill tidens slut,”  enligt Apostlagärningarna. Det är också vår tro.

Predikan 6 Påsksöndagen 2023

Kära medkristna, Det är en så underbar sak, något av så stor skönhet att vilja vara nära Gud och upptäcka att det är möjligt. Så många människor upplever glädje och framtidshopp under tiden kring den kristna påsken. Gud gör verkligen allting nytt. ”Han fyller oss med liv”, liv i överflöd. Överallt ser vi tacksamma hjärtan, ny vänskap med andra, glädjen att kunna bistå där det finns nöd och svårigheter. ”Kom och lyssna, alla som fruktar Gud, jag skall berätta vad Han gjort för mig” (Ps 66:16), ropade psalmisten, som vi hörde i responsoriet.

Predikan 5 Påsksöndagen 2023

Kära medkristna, Vad händer inom en människa när hon för första gången får höra något om ”denne Jesus” som ska ha uppstått från de döda? Vi kanske inte upplever det själva och får veta det men andra gör det. Det sker hela tiden. Det står inte i media och det syns inte i statistiken. Men det händer hela tiden. Det är vi vittnen till. Det första stora som hände i Jerusalem var ”att antalet lärjungar steg kraftigt” (Apg 6:7) sedan Guds Ord vunnit spridning. Alla dessa har blivit ”ett heligt prästerskap som frambär andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus” (1 Pet 2:5), skriver S:t Petrus i sitt första brev.

Predikan 4 Påsksöndagen 2023

Kära medkristna, Förstår vi vad Herren Jesus säger om sig själv i evangeliet idag? Den här fårfållan han talar om - vad är det? Det måste vi ta reda på. Fåren är folket, men inte vilket folk som helst. Det är Israel, Kyrkan, de troendes gemenskap. De som behöver en herde, någon som förstår vad de egentligen behöver för att leva och överleva. Det är den gode Herden. Han är ledaren.