Predikan 25 söndagen under året 2022

Predikan 25 söndagen under året 2022

Am 8:4-7, Ps 113, 1 Tim 2:1-8, Luk 16:1-13

Det allra minsta lilla goda beröms och belönas av Herren!

Det är inte vinst framför allt som gäller.

Den ohederlige förvaltaren i Jesu liknelse, förskingrade sin Herres förmögenhet. När det kom fram avskedades förvaltaren och hans karriär rasade. I detta läge är förvaltarens egen fråga ”Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig…”, viktig för var och en av oss. Genom vår egen synd berövas vi nämligen, på eget bevåg, det eviga livet hos Gud. Ja, synden är farlig. Den ruinerar våra liv.

”Vad skall jag göra nu…” är då en livsviktig fråga. Vad skall jag göra nu?

I Jesu liknelse blir den ohederlige förvaltaren till slut berömd av sin herre ”för att han hade handlat klokt”. Ja, med den här texten kanske du kan slås av tanken eller frågan om Guds rättfärdighet? Handlat klokt? Vad är det som beröms av Gud egentligen?

Förvaltaren förskingrade först sin herres förmögenhet, och sedan förfalskade han till och med skuldebreven av dem som var skyldiga herren ett stort värde av olja och vete. Dessutom förskingrade han ju faktiskt sin herres förtroende eller hur?

Nej! Riktigt så enkelt var det nog inte. Herren Jesus berömmer varken någons slarv, fusk eller stöld! Precis som det står redan i Gamla Testamentet, vilket vi har hört i den första läsningen: ”Då skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd.

Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort.”

En väsentlig och viktig kommentar ges oss av Herren själv: ”Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.”

När den ohederlige förvaltaren i det svåra läget fick sparken tänkte han inte enbart sig själv. Han tänkte rädda sig genom att göra sig till vän med andra människor. Han har förlorat allt, men det enda han hade kvar var möjligheten att för en liten kort ytterligare tid administrera sin herres förmögenhet. Han använde denna för att skaffa sig vänner i dem som var tyngda av skulder. Han använde det materiella för att göra andras liv lättare. Det var inte rätt mot sin överordnade, men denne uppskattade att han hade tänkt så smart, även om generositeten var på hans bekostnad!

”Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.” – en viktig uppmaning! Mammon skall vi använda, och samma mammon kan lämna oss i sticket! Vad är egentligen mammon?

På arameiska betydde mammon ursprungligen "rikedom". Det hebreiska ordet matmon innebär "skatt" och används i betydelsen "pengar". I dagens evangelium har vi hört Jesus tala om mammon som om en avgud, i motsats till Gud: ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” Ordet mammon har ofta till och med en personifierad form. Den helige kyrkoläraren Gregorius menade att Mammon var ett annat namn för Beelzebub. Mammon blev vanligen personifierad som girighetens, rikedomens och orättvisans demon. Det är upp till var och en av oss alla, att klura ut kloka, smarta sätt att begränsa och förhindra Mammons agenda och främja Guds! För… girighet och snålhet hotar oss verkligen. Det ligger liksom lite på lut hos oss alla.

Det berättas om en rik, men mycket snål kvinna. Hon avvisade många fattiga som med olika behov knackade på hennes dörr. När hon dog vittnade de fattiga emot henne på den yttersta domens dag. Ingen kunde nämna någon enda god gärning utförd av henne. Men… mot slutet kom det fram en tiggare. Han vittnade om, att kvinnan hade gett honom en liten lök när han var hungrig. Det här mindes han – den lilla löken. Den lilla löken blev för henne räddningen vid domens stund. En lök! Må vi alla ha lökar att hoppas på! Hon hamnade i skärseldens renande eld istället för i helvetet. Hon fick hoppet om att komma till Guds rike.

Ett viktigt ljus hittar vi i den andra läsningen ur Paulus´ brev till Timoteus. ”Jag uppmanar till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt.” ”Alla människor”, de fattiga och de rika som t ex ”kungar och alla som har makt” skall vi be för. Vi skall bli förebedjare för dem alla: till de anonyma okända, eller till våra familjemedlemmar, grannar och arbetskamrater, eller till de kända och berömda som den avlidna drottning Elisabeth II, eller den nye kung Charles III. Vi uppmanas ”till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt…” Vi kan göra mycket genom det lilla. Kanske genom det som inte verkar vara något, en lök till exempel. Små ting som växer av kärlek, omtänksamhet och Guds nåd. Men satsa lite större!

Vi skall ju bli Kristuslika. ”Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla” är vårt bästa exempel. ”Han som var rik blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.” Amen.

Pater Rafał Zarzycki OFMConv

Pater Rafał Zarzycki

Pater Rafał ZarzyckiJag föddes den 29 december 1969 i Koszalin i norra Polen, och växte upp med min äldre bror Paweł i en liten by där som heter Sianów. Mina föräldrar Weronika och Rajmund arbetade som hängivna apotekare. De var exempel och förebilder för mig; att vara disponibel och öppen för alla behövande. 

Jag hade den stora glädjen att få goda lärare. Redan som barn fick jag lära mig självdisciplin och känslighet genom att spela violin. Violinläraren prof. Józef Dąbrowski präglade min personlighet. Han visade att resultat kommer med hårt arbete och tålamod. Genom musiken lärde jag mig att uttrycka min egen själ, att öppna mig inför andra.  

Som tonåring träffade jag jämnåriga från den katolska trosrörelsen Ljuset-Livet. Deras exempel och förebild i tro på Gud och på kyskheten, räddade mig från påverkan av den marxistisk-materiella propagandan, som fanns överallt på den tiden. Samtidigt bestämde jag mig för att bli franciskan.

När jag avslutade novitiatet år 1989 återfick vårt land demokratin. Gränserna öppnades och Kyrkan sände ut många för mission. Jag sändes till Sverige direkt efter prästvigningen år 1995. 

Men min vistelse i Sverige hade två mellanakter. 1999–2001 blev jag kallad till katekesundervisning i en stor församling i Gdynia i Polen. 2001 kom jag tillbaka till Sverige och snart blev jag ansvarig för församlingen i Linköping. År 2004 blev jag kallad till Polen igen, som vice-rektor i vårt franciskanska prästsemiarium i Lodz-Lagiewniki och direkt därefter, år 2008–2020 följde tolv intensiva år i postulatet i Gniezno i Polen där jag blev ansvarig för Ordens kandidater. 

Jag brukar säga, att nu började min ”tredje apostoliska resa”. Med Guds hjälp och Eva-Lotta Svenssons korrektur och goda råd, förkunnar jag Guds Ord i franciskansk enkelhet, genom att skriva och förkunna Guds Ord i predikan på det vackra språket svenska.