Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 juni 2024. Den glödande kärleken - har jag den?