Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 januari 2023. Vad kommer vi med till Herren?