Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 december 2022. Hur mycket plats får Kristus ta i våra liv?