Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 mars 2023. Gud vill ha tillbedjan i ande och sanning