Diakon Göran Fäldt. Predikan den 5 november 2023. 31 söndagen under året