Diakon Göran Fäldt. Predikan den 15 januari 2023. 2 söndagen under året