Latest

Möt lekmannen från Australien som under Synoden om synodernas mening pushar för moderskapet och inte för den kvinnliga prästvigningen

Renee Köhler-Ryan har både som mor till fem barn och filosof med fokus på kvinnlighet och moderskap enligt katolsk uppfattning, framträtt som en stark, kunnig och erfaren röst under Synoden.