maj 2022

Guernica 1937 och Mariupol 2022

En hel värld skakas av rapporterna om bombningarna mot civila i den ukrainska staden Mariupol med början den 18 mars 2022. Krigsbrottet påminner om det skoningslösa överfallet med bombflyg över den baskiska staden Guernica den 26 april 1937 under det spanska inbördeskriget. Pablo Picassos målning, som nu finns i Reina Sofia muséet i Madrid, Spanien, är en av konsthistoriens mest kända politiska protester.

Predikan 7 Påsksöndagen 2022

Den utlovade gåvan. Vem kan överbjuda det löfte som Jesus ger sina lärjungar i avskedstalets slutord? Han ger löftet innan de går ut i Getsemane och Jesus överlåter sig åt Faderns vilja. Han ber att den kärlek som finns mellan honom och Fadern skall ta sin boning ock­så i hans lärjung­ar: ”Den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem”. Ingen kan ge ett sådant löfte som inte är A och O, den förste och den siste. Före honom fanns ingenting och han skall avsluta och fullbor­da allt, efter att ha nyskapat allt ge­nom sin död och uppståndelse.

Kortpredikan 28 maj 2022

Att vara kristen är att följa en väg, en väg med ständigt nya insik­ter och nya uppbrott. Apollos var en bil­dad jude från Alexandria, ”väl insatt i skrifter­na”, men han ”kände ba­ra till Johan­nes-dopet”. Kanske hör­de han till judekristna grup­per som fortfarande strikt följde Mose lag.