Fader Fadi Isho. Predikan den 6 april 2019 på kaldeiska