Fader Fadi Isho. Predikan den 20 april 2019 på kaldeiska