Fader Fadi Isho. Predikan den 2 februari 2019 på kaldeiska