Fader Fadi Isho. Predikan den 18 maj 2019 på kaldeiska