Fader Fadi Isho. Predikan den 18 april 2019 på kaldeiska