Fader Fadi Isho. Predikan den 12 januari 2019 på kaldeiska