Fader Fadi Isho. Predikan den 11 maj 2019 på kaldeiska