Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 juli 2024. Vad väljer vi inför evigheten?