Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 juli 2024. Andlig död, vad är det?