Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 mars 2023. Att lida för Guds Ords skull