Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 28 februari 2021. Är vår kristna tro bara en utsmyckning?