Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 februari 2023. Prövningar vi behöver gå igenom